august 26, 2015

R a g n a r o k


26. august 2015
Vort flygtningesystem vil bryde sammen, når 60 millioner mennesker bryder ind over Europa, hedder det nu fra "Flygtningehjælpen" ifølge JyllandsPosten.
Helt nye toner fra Dansk Flygtningehjælps mangeårige generalsekretær, Andreas Kamm, som minder om de miskendte, realistiske bloggeres udsagn.
Vi styrer imod et kæmpesammenbrud, konkluderer Dansk Flygtningehjælps og risikerer, at modsætningerne mellem flygtninge og migranter på den ene side og lokalbefolkningerne på den anden går helt skævt og eskalerer.

Vi står over for et RAGNAROK.

Men - vi skal ikke tilintegøre vort eget samfund.
‘Vi kan ikke være forpligtet til at ødelægge vort
land og vor befolkning.

Vi må stoppe før det, hvis vi overhovedet kan,’http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7963933/Sammenbrud-truer-flygtningesystem/


Spydpigens  kommentar:
Selvom man - analogt med geologers tal om jordklodens historie -  ikke kan forestille sig og fatte en menneskelig tilstrømningen til Europa på 60-70 millioner mennesker (eller mere) så har der dog været advarsler allerede i 1970'erne, da EU (dengang EF)  efter årelange drøftelser afsluttede en aftale med de arabiske lande, at deres voksende arbejdsløse befolkning kunde komme til Europa på meget gunstige vilkår og medbringe deres kultur (=islam), som vi forpligtede os til at fremme, hvilket vi da også straks begyndte på både ved universitetet og ved at bygge islamiske lære- og opdragelsesanstalter i form af moskèer.

At visse Vesterlændinge selv fuldt ud bevidst har bidraget til denne aftale og planlagt programmet for den praktiske gennemførsel turde vel være hævet over enhver tvivl. Det er vel ikke umuligt at disse enorme finansielle kræfter bag kulisserne også har "arrangeret" de konflikter og krige i Mellemøsten og Afrika, som fik folkemasserne til at flygte? De skulde (uden egen vidende) bruges til den totale ødelæggelse af Europa, så dette territorium blev let tilgængeligt for de sande magtens bagmænd, som sandsynligvis vil......

Jeg stopper her! Lad os sove videre! Det er skønt at sov......