august 31, 2015

No nukes for mullahsINGEN  ATOMVÅBEN  TIL  MULLAER