august 16, 2015

Er børnene statens?

Nu begynder skolerne her i Sverige og i min postkasse lå der en formaning til alle landets forældre:

"forbered jer på forskolen. Der findes ingen kundskabskrav, når man begynder i forskolen, men det kan føles trygt at have fast grund under fødderne. Her er tips om, hvad I kan øve derhjemme.
Læse eventyr og øve ord.  Børns nysgerrighed over for sproget bliver extra morsomt, når de får lov at synge alfabetsange, lægge ordpusselspil og lærer at skrive sammen med sine legekammerater i skolen. Forbered jer ved at læse højt, indøve bogstavernes og ordenes lyd og opmuntre dit barn til tale ved at stille spørgsmål."

Det lyder altsammengodt og rigtigt, men.....


Der er et "men". Gå nu endelig ikke for langt med at lære dit barn at læse eller regne. Det sker, at vågne, begavede børn selv ivrer for at få svar fra forældre på en masse spørgsmål, men det er faktisk forbudt at undervise egne børn og kan have frygtelige konsekvenser. Man kan faktisk fra myndighedernes side gå så langt, at man fjerner barnet fra forældrehjemmet. Også i Tyskland er det forbudt at undervise egne børn. Der er exempler på, at familier er flygtet til Amerika for at bevare retten til selv at undervise deres børn. I Danmark derimod er det tilladt, idet man bare holder kontrol med, at sådanne børn nu også har lært det, de skal lære. Ofte viser det sig, at de har lært mere. Der er exempler på, at familier er flygtet til Amerika for at bevare retten til selv at undervise deres børn.


I virkeligheden er det jo et indgreb i forældremyndighedens ret til at opdrage børnene i det livssyn, de ønsker, og som stemmer overens med  samfundets love.

Forældremyndigheden har været angrebet allerede i mange årtier og er blevet væsentligt indskrænket, bl.a. ved at gøre børnehaven obligatorisk under navn af førskole. Rimeligvis vil vuggestueinstitutionen følge efter, indtil børnene helt og holdent er samfundets og ikke forældrenes og opdrages af ensrettede pædagoger.