august 11, 2015

OOA og dets røde Øje

Apropos Obamas grænseløse tillid til mennesker, der er vokset op med taquia-begrebet


Et tilbagekik på den tid, hvor debatten gik herhjemme for og imod atomkraft i 70'erne

OOA, Organisationen til Oplysning om Atomkraft.

I tidsskriftet Aktion nr. 3.1977 citeres deres spørgsmål til almenheden: Er du tryg ved Atomkraft? - men de fik et modspørgsmål: Er du tryg ved OOA ? og så opremses der en bunke navne fra "Komitèen for OOA", som skulde overbevise om OOA's reelle hensigter, hvoraf en del var velkendt som røde eller med i den kommunistiske celledannelse "Mentalhugiejnen", som netop dengang var blevet afsløret af statsrevisoratet.

Fortsættelse:

I tidsskriftet AKTION nr. 7.1977  kom nedenstående artikel:

Røde Øje A/S

OOA gik i efteråret 1976 varmt ind for dannelse af "Røde Øje A/S", der skulde være det økonomiske grundlag for et filmprojekt. Med filmen "Hvem myrder hvem?" vilde man tage "et vigtigt kulturpolitisk skridt, som kan åbne nye kanaler for samfundskritisk virksomhed".

Oplægget til oprettelsen af A/S Røde Øje gør rede for, hvordan en kriminalfilm i farver vil få fat i et bredt publikum i landets biografer og samtidigt være "et led i en ny socialistisk kilturpolitik".

Hverken i aktieselskabets navn eller i oplægget lægges der skjul på, at man ikke bygger på et "tværpolitisk standpunkt". Man "arbejder på et klart markeret politisk grundlag", hedder det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dette er for så vidt ærlig snak, som man bekender kulør. Men er videnskab, forskning og forsøg på løsning af (atom-)forureningsproblemer ikke for store og dybt alvorlige sager til at kastes på scenen som bytte for politiske gruppeteatres kankan eller filmstrimlers røde focus-øje?

Skulde der bag dette projekt være nogen hæderlig idealist, der ønsker at kæmpe med rene våben imod forurening, så bør han/hun se sig omkring i vennekredsen, thi det borger ikke for kvaliteten at have bl.a. nedenstående hygiejnikere med i gruppen:

Tine Btryld
Peter Ege
Frits Schjøtt
Nils Vest,
J. Vedel Petersen

Røde Øje A/S har hjemsted i Gentofte Kommune, hvor arkitektstuderende Li Vilstrup står for selskabet. Hun bor i kollektiv på Kragevej 4 i Hellerup. Her bor også Asger Boertmann fra FOLA (=støtteforeningen for det ,røde BUPL), detr var folketingskandidat for Venstresocialisterne ved valget i 1975.

Hæderlig oplysning får man ikke ved at give den brede befolknings biografgængere og TV-kikkere røde brilleglas på, men ved at pudse de klare glas fri for manipulationsforureningens tåge.

Tidsskriftet AKTION nr. 7.1977.