august 05, 2015

Kære læser. De læste vel 1/8 om den racistiske udrensning i det juridiske facultet på universitetet i Stockholm. Sådan noget kan man vel ikke forvente i Danmark?




På vore universiteter uddeles der mange brochurer for at indfange proselytter blandt de studerende, der siden som embedsmænd skal styre riget. Her er tidsskriftet


RETFÆRD
Tidsskrift for marxistisk retsvidenskab


På forsiden af tidsskriftet sidder Justitia magtfuld, 
men blind, og

statsadvokaten forklarer:For hvad har vi?
Justitia: Retsvæsenets Uafhængighed
Statsadvokaten: Og vægten?
Justitua: vejer forkert
Statsadvokaten: og bindet for øjnene?
Justitia: har kikhuller!
Statsadvokaten: og sværdet?
Justitia: er tveægget. Kom Louis. Vi går ud og danser!
Statsadvokaten: (med overbevisning): Din dejlige sæk!

Kurt Tucholsky
"Frei Welt" 25.7.1920.

Redaktion af tidsskrftet: Henrik Bang, Strange Beck, Peter Blume, Flemmimg Deleuran. Lars Helms. Hans Kjellund. Claus Valeur Nissen. Helmuth Schledermann. Torben Wanscher og Henrik Zahle.

På tidsskriftet ses et stempel: MODTRYK. Socialistisk Forlag A.m.b.A., Mejlgade 21-23, Århus.


Kilde: Tidsskriuftet AKTION nr. 6.1977