august 21, 2015

None dare call it conspiracy


Ingen tør kalde det sammensværgelse - af Gary Allen 1971
Udkom i over 5,5 millioner exemplarer på Concord Press

Kun få regeringsmedlemmer i Vesteuropa og Amerika har deltaget i et eller flere Bilderberg-møder, der altid er omgivet med dybeste hemmelighed. David Rockefeller udtalte i 1991:"Vi er taknemmelige mod medierne, hvis direktører har overværet vore møder og i 40 år overholdt deres løfte om diskretion. Ellers vilde det have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden." (http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html - her citeret fra bogen"De binder os på mund og hånd", Forlaget Rafael 2006, side 32).

Gary Allen skrev (her taget fra tidsskriftet AKTION nr. 4.1978 ved Ole Hovmand):

Da ”de etablerede” kontrollerer medierne, vil enhver, der afslører kernen i spillet blive manøvreret ud i tavshedens mørke.  Personer, der sidder inde med  viden om visse forhold, bliver behandlet af de danske medier.
Lad os se nærmere på, hvad Gary Allen mener med ”de etablerede” og ”the Insiders”, for når han med så stor præcision kan forudsige reaktionen, må han også have et nøje kendskab til hvem, der står bag, og som udløser den. Bogen er ikke skrevet om danske forhold, men om Amerika og internationale forhold.
Hvem og hvad  kunde være så magtfuld, at det kan styre alle medierne, sidde på det politiske liv, og samtidig holde alt i dyb hemmelighed? Der skal utrolig mange penge til , derfor må det være velhavende folk.

Gary Allen beskriver den historiske udvikling tilbage til den enorme industrielle udvikling i slutningen af forrige århundrede i USA, hvor kæmpemæssige formuer blev koncentrert på ganske få hænder og familier, men disse karteller og truster blev  brudt ved lov - tilsyneladende da! Det gjorde de, men Gary Allen påviser ganske nøje, at disse love blev igangsat og styret af de samme mænd, som beherskede formuerne. De fik overført formuerne til fonds, som ikke var belastede af skatter og arveafgifter og derfor kunne vokse videre i de samme menneskers hænder. Samtidigt ejede de bag linierne stadig alle firmaer inden for samme branche ved aktieandele og bankvirksomhed.
Alle nye firmaer på vej op havde stadig skatterne at slås med og desuden en skjult konkurrent, som de troede antitrustloven havde gjort det af med.

Med så svimlende store pengemidler bag en organisation, som disse mennesker ifølge Gary Allen har dannet, kan man påvirke ikke bare hele nationen men hele udviklingen i verden. Man kan finansiere en Hitler og starte en krig, som ens egne medborgere skal betale over skatterne, mens man selv leverer våben til det. Man kan starte tredivernes økonomiske depression og tjene enormt på den, fordi man på forhånd véd, at den vil komme.

Men det interessanteste er vel nok påstanden - (henvisning til kildemateriale findes i rigt mål) - om, at disse mænd i deres magtbegær også startede kommunismen, fordi denne styreform er den mest effektive måde at opnå magt på.
Ved politiske spil fik man den på benene og ved økonomiske tilskud til Sovjets femårsplaner, fik man en bastion op at stå, hvorfra man kunne arbejde videre. Arbejdet i Øst var let, fordi den sociale spænding i Rusland var enorm, men i Vest har man haft større problemer med at vinde spillet, fordi befolkningen ikke umiddelbart faldt for kommunismens lokketoner.

I stedet for har man så politiseret inden for de eksisterende partier, og i USA er det lykkedes siden før 2. verdenskrig at beherske administrationen, uanset hvilket parti, der vandt valget.
Der skal en god fantasi til for at undfange disse teorier, og man skal være komplet ryggesløs for at drive en sådan politik med de mennesker, som man lever i blandt. For at bevare denne hemmelighed kan man imidlertid blot lade folket kikke på nogle billeder af en Øst-Vest-konfrontation, som de i øvrigt selv betaler over skatterne, og få dem til at tro, at det er sagens kerne, mens man selv sidder uden for spillet og trækker i trådene i begge lejre.
Konfrontationen skulle egentlig stå mellem ”the Insiders” og den resterende verdens frie borgere!


Hvad vilde Gary Allen fortælle os i dag? Har de "magtfulde" arrangeret konflikter og krig i Mellemøsten og andet mere og derved sat flygtningestrømme i gang? Samt lokket afrikanere i tusindvis over Middelhavet til det Europa, der flyder med mælk og honning? Hvad skal disse enorme menneskeskarer fra en hel anden kultur gøre i Europa? Nedbryde det og ødelægge det og lægge det åbent for overtagelse af de "magtfulde", som så fortsat vil kunde bruge disse skarer  til et eller andet (slavearbejde?) og ellers rimeligvis fjerne dem (?).
Det er så rigtigt, hvad professor emeritus, dr.phil.  Helmuth Nyborg skriver i sin kroinik i JyllandsPosten 21. august 2015. Det er jo den opskrift vi har set flere gange ved diktatoriske overtagelser af demokratiske stater. Intet nyt i det!

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE7952137/V%C3%A6rd-at-vide-om-indvandring/?ref=eblistermest