august 04, 2015

Hadet fra Vuggestuen

Skt. Hansdag bragte Den Korte Avis en artikel af Jette Plesner Dali, som desværre nok alt for få har læst og end mindre tænkt over.

http://denkorteavis.dk/2015/hadet-til-danskerne-stortrives-og-det-grundlaegges-i-vuggestuealderen/

Heri nævner hun en pædagog og klubleder i Kokkedal Ungdomsklub, Khaled Mustapha. Han fortalte i TV kort før valget, hvordan "hadet til Danmark stortrives blandt unge muslimer" og at  "hadet til Danmark og danskerne grundlægges allerede i vuggestuen og børnehaven".

Tja, det skal nok have sin rigtighed. I og med 68-omvæltningens politiske budskab blev der voksende interesse for påvirkning (indoktrinering) af børnene udenom forældrenes indsigt allerede fra fødslen. Psykologer og pædagoger tilsluttede sig disse tanker - (som for dem også indebar økonomiske fordele) - og gennemførte dem mere eller mindre gennem uddannelsessystemet. Forældreopdragelse af børnene blev i høj grad til statsopdragelse hos pædagoger. Læs f.ex. Frances Westins indoktrineringsforslag på Spydpigens blog den 31. juli 2015 og syng Internationalen for babyen straks efter fødslen!

Hadet til Danmark  grundlægges altså i vuggestue og børnehave. Så det må nødvendigvis skyldes institutionens pædagoger - selv  i de tilfælde, hvor børn har hadet med hjemmefra.  Ansvaret for belæring på institution må jo være pædagogernes. Ignorerer de hadet? Godtager de det af hensyn til egne politiske meninger? Eller -  imødegår de det?

Pædagoger skal godt nok respektere forældremyndighedens ret til at opdrage barnet i det livssyn og i den religion, forældre måtte ønske, men det bør da være i samklang med landets love og ikke lægge grunden til ondskabsfulde, voldelige og kriminelle handlinger.