november 14, 2014

Vigtig og stærk opfordring til Danmarks lægestand i Politiken 14.11.2014 af professor og dr.med. Peter Gøtzche fra Cochranecentret. angående rituel omskæring af drengebørn
22.10. blev der afholdt en høring på Christiansborg med overskriften ‘ Omskæring af drenge – hvad med rettighederne? Afdækning af argumenter for og imod omskæring af drenge i Danmark’. Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder havde indbudt til høringen i samarbejde med Folketingets Udenrigsudvalg.
Der findes flere internationale konventioner, der kan komme på tale, når man diskuterer omskæring, men som sædvanlig – fristes man til at sige – er de indbyrdes modstridende. FN’s børnekonvention, som Per Larsen, formand for Børnerådet, udtalte sig om, vil dog formentlig komme til at stå stærkest, og det fremgår af denne konventions paragraf 24, at man ikke må påføre børnene lidelser: »Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler 
mhttp://intactdenmark.wordpress.com/2014/11/14/laeger-bor-naegte-rituel-omskaering-skriver-professor-og-laege-peter-gotzsche/ed henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.
Dèr under finder De også Høringen i Folketinget, svarene etc.