november 25, 2014

Demo pro forældreretten i Hannover


I Tyskland fortsætter de såkaldte «Demo für alle» (Demonstrationer for alle). Tyskerne kæmper for at beholde deres forældremyndighed, som ignoreres af EU og WHO ved at indføre obligatorisk sexundervisning for småbørn uden om forældrenes ret til at opdrage deres egne børn efter det livssyn eller religion som de ønsker.

Man har flere gange demonstreret i Sydtyskland og Schweiz. Nu her sidst for første gang i Hannover lørdag den 22 november. 1.200 mennesker fandt frem til Steintor Platz og alt forløb i god orden. En moddemonstration talte 250 mand.

Sexuel mangfoldighed.

Forrige fredag (14/11) blev det rød/grønne forslag om at tilslutte sig det sexuelle mangfoldighedsprogram i det nedersaxiske skolevæsen antaget af kulturudvalget uden diskussion og videregivet til landdagen i Nedersaxen. Man undlod at høre experter, ligesom man heller ikke diskuterede de 36 henvendelser fra forbund og enkeltpersoner. Alt blev klaret med ordet «expederet».....


Kilde: http://demofueralle.wordpress.com/
           
med referat, billeder, videos og taler