november 16, 2014

Snyderi med kalendere

I Amerika har en skolekalender i Montgomery ved Washington strøget de kristlige og jødiske helligdage efter at muslimer har besværet sig over, at deres offerfest med de store dyreslagtninger ikke havde samme stilling som den jødiske jom kippur. Det skriver et katolsk medie.
Så nu har man så igen lettet vejen lidt for den totale underkastelse af islam.

Kilde: Politically Incorrect 16.11.2014

Sådanne  kalenderkonflikter kender vi også i Europa. Nedenstående er fra 2010:
Europakommissionen lod trykke små 3 millioner skolekalendere til Europas børn. De angav ikke een eneste kristen helligdag, men derimod jødiske, hinduistiske, sikhiske og muslimske helligdage. Og selv datoen den 25. december 2011 stod tom.

Frankrigs Europa-minister Laurent Wauquiez klagede: "Skammer vi os over vor kristne identitet? Skammer vi os over at kirkerne var grundlaget for vor europæiske identitet? Han krævede dog ikke at kommissionen trak kalenderne tilbage, da de allerede var udsendt til 330.000 brittiske skolebørn, men var tilfreds med, at de lovede bod og bedring inden næste udgave af kalenderen.
En talsmand for kommissionen i Bryssel, Frederic Vincent, sagde, at fejltagelsen ikke skulde gentage sig. Men måske vilde man i den næste kalender (2012) udelukke alle helligdage. Det var talsmanden for Europas katolske biskopskonference Johanna Touzel  skuffet over. Wauquiez kritiserede Europakommissionen for at man helt havde glemt de kristna højtider.
- Jul og påske er vigtige højtider for hundreder millioner kristne og Europæer. Det er en mærkelig forglemmelse. Jeg håber ikke, det var med vilje, sagde han til The Telegraph.
- - - - - - -
Ja, mon det var en forglemmelse. Det var jo EU, der åbnede for den muslimske indvandring og tilmed lovede at "fremme arabisk kultur (d.v.s. islam) i Europa".
EU "glemte" jo også noget ved Lissabontraktaten! Man glemte en sætning, som fik den katastrofale følge, at man senere kunde ændre de europæiske love imod pædofili og dermed gøre pædofili lovligt. Bare et første lille skridt for at acceptere sexovergreb på børn eller ægteskab med småpiger sådan som det bruges under islam.