november 12, 2014

Europæisk kapitulation


Som vist her i tidligere indlæg (8/11) er der også No-go-zoner i Sverige, hvor myndighederne har kapituleret og Svensson gør bedst i at indordne sig de fremmede.....
Svensk indlæg fra "Jihad i Malmø":

Frankrike var först med att erkänna faktum...

Redan för tio år sedan erkände den franska byråkratinatt landet hade över 750 Zones
urbaines sensible (ZUS),d v s "känsliga storstadsområden". I klartext: förslummade
storstadsområden där fransk lag i praktiken inte längre gällde.
Där polis och andra myndigheter bara kunde röra sig med kraftig eskort.
Där den dominerande befolkningenvar arabisk/afrikansk, ung, arbetslös, islamistisk och
kriminell.

Sedan dess har vi upplevt i stort sett årliga JIHAD i dessa stadsdelar. Och ingenting har
förbättrats. Snarare tvärtom...
Och minsta gemensamma nämnaren varje år sedan 2005: "Bränna, slå sönder och förstöra
allt som representerar civilisation och ordning. Skolor, bibliotek, rådhus, polisstationer."

***

Sedan erkände Danmark:

Danmark har listat 33 "særligt udsatte boligområder", som ofta felaktigt kallas "ghetton".
De uppfyller tre krav:
1. Andelen icke-västliga invandrare och deras avkomlingar överstiger 50 %
2. Andelen i åldersgruppen 18-64 utan anknytning till arbetsmarknad eller
    utbildning överstiger 40 %
3. Antalet dömda enligt stafflagen, vapenlagen eller narkotikalagstiftning
    per 10.000 invånare överstiger 270.

Grannarna började kalla Vollsmose, Gellerup och Blågårdsplads m fl  för
no-go-areas.  Med rätta...

***

Och för en vecka sedan avslöjade svenska  polisen: Det finns nu 55
områden där vi inte längre kan arbeta, d v s där svensk lag inte längre gäller.

På sedvanligt politiskt fikonspråk kallade man problemet för "kriminella nätverk
med stor påverkan på lokalsamhället".
Naturligtvis var det omöjligt att erkänna att det gäller det äldsta och största av
alla kriminella nätverk, aktivt sedan 622 och still going strong...
Även om svenska medier varken såg, hörde eller förstod vad polisen talade om,
så gjorde utländska medier det. En artikel som spridits över världen använder
t o m det förbjudna M-ordet...

***

Någon kommentar från dagens ansvariga eller från de som skapade eländet ?
Nej, naturligtvis inte.
Ingen vill kännas vid ansvaret för trettio års misslyckad politik. Det är enklare
att ge polisen nya skottsäkra västar.

Minns, det var bara ett år sedan...