november 08, 2014

55 områder afstået til islam

55 områder afstået til islam

Sverige er det eneste land i Europa, som er repræsenteret i EU-parlamentet på grund af et feministisk parti: FI = Feministisk Initiativ (med Gudrun Schyman som leder). I Sverige bliver køns-galskaben drevet til det yderste. Sådan indførte man betegnelsen "hen" i stedet for "han" og "hun"; det er en statslig befordret opdragelseskoncept i Sverige: Vi har allerede flere gange fortalt om de høje voldtægtstal på grund af muslimer, som kan læses i politirapporter og statistikker. Nu har Verdens Erhvervsforum lavet et "Køns-GAP-index", hvor de negative virkninger på svensk og tysk kultur bliver klarlagt.

142 lande blev gransket under lup med hensyn til kvinders ligestilling, baseret på kategorier som adgang til sundhedssystemer, overlevelseschancer, uddannelse, indkomster, deltagelse i forhold på arbejdsplads og i politik. I to lande, som befandt sig på et højt stade i "Kønsligestilling", nemlig Sverige og Tyskland, vil man  i dag kunde finde negative resultater af islamisk indflydelse.

Det feministiske humanitære "Åbn jeres hjerter"-Stormagt Sverige vil i følge nærøsten-experten         David Rubins vurderinger rutsje ned fra plads 4 og falde helt ud af "Top Ti". Efter hans mening oplever landet et voksende islamisk problem.

"Sverige var en af de fredeligste lande i verden, men det er blevet anderledes" sagde han.    "Antallet af voldtægter begået af muslimske mænd på svenske kvinder vokser kolossalt". I nogle byer tør kvinder ikke - end ikke ved højlys dag -  gå gennem en park af bare angst. Det er blevet værre og værre, især i byen Malmø. Men også Tyskland er blevet ramt af den tiltagende køns-galskab, og "Vold mod Kvinde-islam" er ikke det bedste modstandsmiddel. Selvom en "burka" måske kunde skjule den tydelige forskel eller gemme de grøn-politiske kvinder, men....

Men man kunde ønske, at disse erkendelser fremfor alt i Sverige og Tyskland vilde komme mere frem i offentligheden og således påvirke de oplyste "islamofober", hooligans og andre islamkritiske borgere til at tilslutte sig en demonstration imod Europas ødelæggelse under islam. Statsmagten - politiet - skal da også udtrykkelig indbydes til at demonstrere med og ligeså pressen!

(Her nedenfor er der et kort over no-go-zoner omkring Stockholm, En no.go.zone er et område, som vi ikke-muslimer advares mod at give os ind i, da man her mere - end andre steder - risikerer overfald af de fredelig islam-troende.)Kilde: Politically Incorrect 6. niovember 2014