november 14, 2014

Vore kulturelle rødder ødelægges

Den kulturelle nedbrydning af Europa står ikke tilbage for den brutale barbarisme i islam, men de fleste mennesker kan bedre få øje på missiler og henrettelser!


Besøg her en nymodens tysk børnehave. Chockerende artikel af Thomas Böhm, 25.April 2014 fra Michael Mannheimers blogarkiv, oversat af Spydpigen..

Jeg måtte i sidste uge aflægge et besøg i vor nye Kønsrolle-Børnehave på "Den åbne dørs dag". Børnehaven åbnede for en måned siden og glæder sig over begejstringen hos det statslige pædagogpersonale. Mine øren slasker endnu, når jeg tænker på besøget. Jeg havde for en sikkerheds skyld efterladt børnene hjemme.

Værelserne gjorde et dystert indtryk. Vægge og loft var malet sorte, og en energisparepære sørgede for svagt lys.  Et extra lille stearinlys vilde have gjort underværker, men nu syntes jeg, at jeg gik i et mørkerum. Det sagde jeg faktisk. Svaret fra vor værtinde kom som et pistolskud: "Ja, rigtigt. Vor børnehave skal forberede småbørnene på den kommende hverdag. I vor voksenverden er der nu mørkt og smudsigt. Desuden lærer de små på denne måde en af de forjættede arbejdspladser at kende."
Men det var ikke alt. Damen trak igen vejret dybt og fortsatte: "Sådan undgår vi desuden skygger. Skygger er alt for individuelt til, at vi i en børnehave, som lægger an på ligestilling og ligebehandling, bør tillade sådan noget"
.
Men værelset var ikke bare mørkt, det var også fuldkommen tomt. Men også det havde fagkundskaben en forklaring på: "Vi er endnu ikke færdige med at udvikle legetøj og indretningsgenstande. Men indtil da kan børnene foreløbig lege med sig selv."
Så klappede hun to gange i hænderne og ind i dette hul kom 24 børn. Hvem de var, kunde jeg dårligt bedømme. End ikke aldersgruppen kunde jeg bestemme. De var alle pakket ind i kartoffelsække. Tre små huller sørgede dog for luft og udblik til Ingenting.

Også her viste repræsentanten for den nye pædagogik, at hun var vel forberedt: "Nogle forældre er desværre endnu så konservativt indstillet, at de pakker deres børn ind som før i særligt kønsrolletøj. Derfor må alle vore små ved indmeldelsen trække af tøjet og bliver så af os stukket ned i disse kartoffelsække. Således sørger vi for exempel for, at ingen af de os betroede børn skal lide under deres uheldige tøj eller dets kønsbegrænsninger."
Da jeg vilde sige, at ingen af børnene i denne indpakning vilde kunne lukke munden op, røg taleorganet over mig: "Her stikker en hensigt bag. Vi kender det jo fra før: piger hviner, drenge brøler og kan på den måde alene ved stemmelejet genkendes og diskrimineres. Dem har vi nu sat slåen for. Ingen barn må give en lyd fra sig. Kun jeg selv må tale. De os betroede børn kommunikerer med en slags gebærdesprog. De hopper til venstre, eller til højre, fremad eller bagud."

Men nu gik det først rigtigt løs. De statsanerkendte og uddannede hentede fra et andet værelse flere større papstykker og en sax til hvert barn.
"Så, nu klipper vi allesammen ud:  10 penis'er og 10 skeder og fire penisskeder, altså sådanne mellemting, I  ved, hvad jeg mener."
Børnene gjorde som der blev sagt og med hjælp af fagkundskaben heftede de alle pap-kønsdelene fast på hinanden foran på kartoffelsækkene og således, at penis'erne kunde bevæges op og ned og skederne kunde åbnes og lukkes. Penisskederne kunde endog begge dele.

"Og nu, kære venner. Nu hedder det: Alt bumper til på min komando".  Børnene fumlede gensidigt med tingesterne. Børnene som havde en penis foran på sækken forsøgte at knytte den til skeden, Børnene med penisskeden forsøgte at knytte tingene sammen med sit eget. Det så sjovt ud. Men om de morede sig. kunde jeg ikke bedømme. De måtte jo ikke juble og råbe op.
Og lærerinden havde igen en passende replik på lager: "Sådan lærer vi børnene den sexuelt-neutraliserede sexualitet. Hos os kommer ingen til kort, for tidligt eller for sent. Alle har det samme sjov og det kan gruppedynamisk ikke overgås. Det vil De straks få at se!"   Hun klappede igen to gange med hænderne. Børnene holdt op med legen og drejede sig om mod pædagogen. Hun hoppede nu op i luften og skreg: "Orgasme, Orgasme, Orgasme!"

Så hoppede børnene også op i luften. Parallelt og rytmiskt. Så længe, at de ikke orkede mere og fuldkommen udmattede sank de om på gulvet. Men Domina lod dem ikke ligge der ret længe. Med ordene "Fordrivelse* eller afgnidning" drev hun de udmattede børn ud på toilettet, hvor alle måtte besørge. Naturligvis stående. Naturligvis ned i et hul på gulvet. Alle sammen samme sted."
(Domina:) "Vi havde gerne afstået fra de anakronistiske WC-fade og tissekar. Vi mener heller ikke, at drengene skal tisse siddende ligesom pigerne, for at sidde ned er en fornedrende stilling. At sidde ned er udtryk for fangenskab og kun den, der står oprejst ved forretninger, kan regne med et givtigt erhverv."

Ja, denne børnehave vil sikkert blive et givtigt erhverv. Det støttes af staten og modtager  rigtig mange bidrag. Jeg vil ganske vist overveje tre gange til, om jeg skal kaste mine børn af her. Der ligger  ganske vist en socialpsychiatrisk klinik her ved siden af, men den bygger på den samme grundidè. Det så jeg på de grøn-røde skilte ved indgangen.

Kilde: http://conservo.wordpress.com/2014/04/25/bastelstunde-im-gender-kindergarten/

*) de to tyske ord lyder næsten ens: Abtreiben / Abreiben
uddrive (f.ex. et foster)/ afgnide, aftørreUden blogs som den her vilde vi være håbløst prisgivet til at tro på de løgne, som de af venstrefløjen beherskede massemedier og politikere fortæller os, og som  beskriver det forløjede islam som "fredeligt" og lyver om al islamisering i Europa. Støt Michael Mannheimers informationsarbejde med et bidrag. Denne blog existerer kun takket være Deres bidrag.