september 23, 2016

Tale- og trykkefrihed

Væk med fortielser og manipulationer i massemedierne.

Da jeg på internettet havde set, at journalist Jeppe Juhl  var en journalist ud over det sædvanlige, som havde modtaget Cavlingprisen for dygtigt arbejde og afsløringer, så jeg med store forventninger hen til hans annoncerede serie Newspeek: Jeppe Juhl møder - -  - Ole Hasselbalch.

Men de første tre-fir... videoer var mig stort set en skuffelse.
Ikke over Hasselbalch for han fortalte op ad stolper og ned ad vægge, men - over  den i øvrigt meget sympatiske Jeppe Juhl.
Hans kropssprogs stille kommentarer fortalte mig, at meget af Ole Hasselbalchs foredrag og forklaringer var ham fuldkommen ukendt. Således som det også må have været for seerne, medmindre de selv har haft berøring med sagen eller har opsøgt den på internettet.

Men nu kom så afslutningen på serien i en video nr. 5, lagt til rette og pudset af.
Og "når enden er god, er ....". Jeppe Juhl fik en utrolig masse materiale overladt af Ole Hasselbalch, så nu kan vi forhåbentligt se hen til, at vigtige hændelser ikke forties i pressen, og at mere sandfærdige udlægninger af politikernes politik når ud  til folket via massemedierne.

Tak til Jeppe Juhl og Ole Hasselbalch for denne spredning af information. Måtte den bære frugt!