september 30, 2016

Ret og vrang

Posted on juni 5, 2016 by Christian Skaug

Hvad skal den tyske retsstat stille op med børnebrude?
Family and friends gather for the engagement of Said Mohammed, 55, and Roshan Kasem, 8, at her home in a rural village of Ghor province. Father of the bride, Abdul Kasem, 60, said he is unhappy giving his daughter away at such a young age, but has no choice due to severe poverty. It is hard to say exactly how many young marriages take place, but according to the women’s ministry and women’s NGOs, approximately 57 percent of Afghan girls get married before the legal age of 16. In addition, once the girl's father has agreed to the engagement, she is pulled out of school immediately. Early pregnancies also result in an increase in complications during child birth.

Med strømmen af muslimske indvandrere til Tyskland, er der ankommet hundreder eller tusinder af par til landet, hvis ægteskab er gyldigt i det land de forlod, trods det faktum, at bruden er meget ung, men som tysk ret af netop denne grund normalt ikke ville have anerkendt.
Tysk presse refererer så til dem som nettop er barnebrude. Der til lands er minimumsalderen for ægteskab 18 år, i særlige tilfælde 16.
Fænomenets omfang er ukendt. Der er tale om 350 kendte tilfælde, i staterne Nordrhein-Westfalen og Baden-Württemberg alene. Hvordan skal et vestligt land forholde sig til det?      Ved ikke at give efter en millimeter for sharia, eller ved at se den anden vej af frygt for eventuelle komplikationer, som principfasthed ville afstedkomme, og stiltiende acceptere et juridisk dobbeltspor i en moderne retsstat? En sag, der er kørt for domstolene siden sidste år, kan muligvis danne præcedens i denne henseende, skriver Focus.
Det er bare en af de mange tilfælde af sin art, men den illustrerer et grundlæggende dilemma i tysk ret: “Alia” er 15 år og gift med 21 år gamle “Amir”. Siden februar 2015 har de været gift – efter den fremherskende syriske lov. Men i dag bor de i Tyskland, hvor de egentlig ikke har lov til at være par.
Efter de to kom til Tyskland sidste år, blev parret separeret. Børn­ev­ær­net i Aschaffenburg, Bayern, overtog omsorgen for Alia. Sagen er siden kørt for retsvæsenet. Byretten i Aschaffenburg og del­stat­shøjesteretten i Bayern gav forskellige svar.
Da der foreligger mange andre sager, er det bydende nødvendigt at rydde op. Nu er derfor sandsynligt, at den tyske højesteret i Karlsruhe vil besvare spørgsmålet: Er Alia et barn eller en gift kvinde? Eller var hun det, da det syriske ægteskab fandt sted, mens hun stadig var 14?
Islamforsker og -jurist Mathias Rohe advarer mod udglidelse. I Yemen, kan piger blive gift, når de er ni år. Ingen er uenig i, at foden så skal sættes ned. Men udviklingen er snigende i den retning:
“Jeg har oplevet et tilfælde, hvor en elleve år gammel pige skulle giftes,” erindrer juristen. I mellemtiden er hun blevet tretten, hun har et barn på ett år, og bor sammen med familien til hendes mand som flygtning i Tyskland.
Og dermed er sharia gældende lov for hende — i Tysk­land.
Alter­na­tivet er ikke uden prob­lem­er:

Da børn­ev­ær­net blev koblet ind, skal pigen være blevet helt forskrækket. “Hun vil leve sam­men med sin man­d, og forstår ikke hvor­for staten over­hovedet blander sig ind i fam­i­liean­liggen­der. Den slags ken­der disse men­nesker ikke til,” siger Rohe til Focus Online.
Vi må være kon­sekvente og stå op for vore over­be­vis­ninger, selv om det afst­ed­kom­mer prob­le­mer og ube­hag, fort­sæt­ter Rohe.
“Den som ikke er klar til at acceptere disse principper, skal se efter et andet sted at bo her i verden,” siger Rohe.

Der er meget på spil, ifølge juris­ten:
“Vi har en ny situation, hvor der er tusindvis af mennesker i landet, der simpelthen ikke er bevidste om vores retsgrundlag.”
Der må altså fremtvinges et brud med den retsforståelse, de forlod.
Held og lykke med det, kunne man måske tilføje.
Focus
-