september 22, 2016

ISLAM REKLAMEEn klage fra Leif Knudsen over TV2Lorry rundsendt af Geoffrey Cain 20. september 2016:

"Til TV2Lorry.

Klage: Det var et absurd indslag om muslimske friskoler 20/9 2016.

TV2Lorry er helt ukritisk og er tydeligvis ved at revne af iver for at reklamere for islamiske institutioner.

Hvis der havde været den samme disciplin i en dansk skole, så havde TV2Lorry smadret dem i kritik om "den sorte skole" og mangel på moderne pædagogik samt en masse om de onde borgerlige kræfters tilbagetog."...etc.Hvorfor er der ikke disciplin i danske skoler?

Det skyldes ganske simpelt kommunismens angreb på folkeskolen. 
Og de borgerlige partiers fantastiske uvidenhed og naivitet
Den ræverøde psykolog Jesper Jensen så klart, at disciplin var det vigtigste og mest ømtålelige begreb.
Kunde disciplinen ødelægges i folkeskolen, så havde kommunismen stort set sejret i uddannelsessektoren. Undervisningsminister Ritt Bjerregaard var jo med på noderne.

 
Her er et citat fra Familieværnets sjællandske telefonavis 9. april 1976.

”Jesper Jensen, der er kendt for den lærer- og forældrefjendske ”Lille Røde Bog for Skoleelever”, fortæller i en 4-punkts slagplan om, hvordan man kan ødelægge folkestyrets folkeskole. Først nedbrydes autoritetstroen, rektors lärernes og foräldrenes myndighed, og så fortsätter man gennem dette kaos til den socialistiske Skole og en ændring af samfundet. 

Der finde andre skolefolk med samme målsætning. Læs lærer Peder Hoves bog: ”Dér hænger han”. Lån den på biblioteket.”