september 24, 2016

Hvad man bør undgå


Vigtig artikel fra Gatestone:
Brexit og Norge: Dette bør man undgå
af Fjordman
22. September 2016
Oprindelig engelsk tekst: Brexit and Norway: What to Avoid
Oversat af Mette Thomsen

"[Briterne ønsker] at være som Schweiz, men de er ikke klar over, at Schweiz betaler kolossale summer til EU... De vil blive nødt til at acceptere befolkningernes frie bevægelighed og betale høje lønninger og acceptere nogle love, som de ikke har indflydelse på." – Daniel Pedroletti, formand for gruppen af schweiziske samfund, New Helvetic Society, London.

Norge er det eneste land, der har indført alle EU's direktiver før tidsgrænsen. Norge, som formodes ikke at være medlem af EU, implementerer således EU's regler og regulativer mere lydigt end selv lande, der har været med til at grundlægge EU, så som Frankrig, Tyskland, Italien, Belgien, Holland og Luxembourg.

De fleste af Norges nuværende love er skrevet af bureaukrater i Bruxelles, ikke af valgte parlamentarikere i Norge.

Norges indbyggere har afvist medlemskab af EU to gange. Meningsmålinger i dag viser, at det store flertal af nordmænd er imod et medlemskab af EU. Til trods for dette har landets politikere mere eller mindre gjort deres land til EU-medlem, men uden indflydelse og uden stemmeret – i modstrid med folkets vilje og muligvis også i strid med landets grundlov.

Briterne burde granske tilfældet Norge indgående. Men mest som et negativt eksempel på, hvad man bør undgå.