september 02, 2016

På tale om Christiania!

Mange myter og "ænder"! Men ingen afslørende redegørelse for den aktive politiske indsats pro Christiania fra regeringernes side - så at sige fra Christianias begyndelse. Her mangler en dygtig
og frygtløs forsker på niveau med Bent Jensen.