september 15, 2016

I Krigens Hus

Europæerne er helt utroligt fascinerede af at ville "debattere". Det er alfa og omega - men uden resultater.

Er vi i krig med islam? Hvilket dumt spørgsmål. Islam bekriger i hvert fald os, og bekrigelsen hører ikke op fordi vi slesker og lader som om vi ikke ser den handske, de har kastet for vor fod. Tager vi den op, så har vi i alle tilfælde en lille chance, - måske ringe, men den  er der.

Hvad havde vi danskere forventet? En gammeldags krigserklæring? Og opstillede falanger på begge sider af en grænse? Vi som ihærdigt hævdede, at der sandelig ikke havde været mindste tegn på nogen "9. april". Den havde man ikke kunnet ane.....

Islam har erklæret, at jordklodens alle vi  ikke-muslimer  befinder os i, hvad de kalder i "Krigens Hus" -  i Dar al-Harb, det territoriale område af vor planet, som islam endnu ikke behersker. Torben Hansen, Lars Hedegaard og Helle Merete Brix har skrevet bog om begrebet, udgivet i 2003.
Når området "Krigens Hus" ("Dar al-Harb") ender med at blive totalt undertvunget under islam, og alle dèr boende ikke-muslimer lever som dhimmier på tålt ophold, der bidrager økonomisk gennem skat til den islamiske regering, så ændres navnet til "Fredens  Hus"    (Dar al-Islam).

Vi er altså - hvad enten vi vil det eller ej - "i krigens hus" og bekriges på alle mulige måder af islam. Det er ikke en krig med isenkram i første omgang, men ender i reglen sådan til sidst.
Man bruger en krigsform, som jeg har omtalt og beskrevet massevis af gange. Den er urgammel og naturskabt. Den kaldes "Den anden form for krig" eller "Psykologisk Krig".    Den schweiziske stat har beskrevet den og ladet forklaringen husomdele, og faktisk er den blevet oversat til dansk for små halvtreds år siden.

 I dens yderste konsekvens sætter man sig ud over almindelig moral. Den er derfor svær at forsvare sig imod. Angribere bruger f.ex. løgn, falskhed, al kriminalitet, narkotika, bakterier (?), propaganda (især til såkaldte "nyttige idioter" og børn), kort og godt: hvad som helst, hvad menneskelig hjerne kan udtænke.....