september 07, 2016

Marxistisk Retsvidenskab

For at få gennemført en sand omvæltning (revolte, revolution) fik 68`erne med de bagved liggende magtfulde kommunistiske kræfter presset politik ind i alle fag ved universitetet, også i retsvidenskaben.
(a.m.b.a., andelsselskab med begrænset ansvar, det vil sige, at de deltagende kun hæfter med deres indskud i selskabet og ikke med hele deres formue).

Textens niveau er forunderlig!