september 07, 2016

"Det juridiske Galehus"
Her er et link til Snaphanens første referat fra Østre Landsret om navneforbudet mod den navnkundige dumpe-klumpe morder-kandidat.

http://linkis.com/snaphanen.dk/2016/09/TPuA2
Læs Hedegaards tale.