november 08, 2012

Selvfølgelig skal de ha` juletræ i Kokkedal

--
På tale om juletræ i Kokkedal afslører Ekstrabladet en fremgangsmåde, som synes almindelig blandt fremmede indvandrere med muhammedansk ideologi: hemmelighedskræmmeri! Det hører ikke hjemme i det demokrati, vi kender her i Nordens lande. Vi ved godt nok at et "såkaldt demokrati" (et pseudedemokrati) findes i Nordkorea, Sovjetunionen,Vietnam m.fl. lande, og at man ihærdigt prøver at få det godtaget i EU af medlemssstaterne.

Hvem har pålagt bestyrelsesmedlemmerne i boligforeningen Egedalsvænge i Kokkedal tavshedspligt og hvorfor? Har de måske beslutningsmulighed om udenrigspolitiske problemer, der kan indebære risiko for landets sikkerhed? Nej, sludder og vrøvl. Selvfølgelig har foreningens medlemmer ret til at vide, hvad der foregår i bestyrelsen og at fortælle det videre. Der er ingen lovhjemmel for tavshedspligt. Det er åbenbart noget, som det muhammedanske bestyrelsesmedlem, Ismail Sahan, bilder jer ind. Og han er naturligvis lovligt undskyld, da han jo kommer fra udlandet og ikke ønsker at blive integreret i Danmark.