november 30, 2012

På Hallandsåsen!


Snaphanen har været på Kongens Nytorv for at kikke på det nyrestaurerede Thotts Palæ. På Christian den Fjerdes tid var dette sted så at sige uden for byen.  
http://snaphanen.dk/upload/2012/11/P1010451.jpgStrøgets Østergade gik jo netop ind i byen østfra gennem Østerport, som lå her indtil 1647. Stedet udenfor porten kaldtes Hallands Ås, måske fordi volden gik ned hertil, eller fordi stedet var rodet og vildsomt. Sådanne steder brugtes jo af borgerne til at smide skrald på (sådan som man endnu har det i mange lande!), eller også var det fordi skånske og hallandske skibe lagde til ved nærmeste kystlinje. Nyhavn existerede endnu ikke.

Her på "Hallands Ås" opstilledes en såkaldt vippegalge, til at klynge tyve og andre misdædere op i. Med en hejse- eller vippeanordning kom de til tops, og når de var højst oppe, lod man dem hurtigt dumpe. Man kan se noget lignende den dag i dag i muhammedanske lande, bare synes de dèr at trække tiden ud. Dette rettersted var "med rød farve anstrøget" og flyttede efter syv år længere væk fra byens bebyggelse - til "Grønland", det grønne område tæt på Kastellet ude ved den nye Østerport og Østervold, som afgrænsede den store udvidelse af datidens København (Ny-København med Kongens Nytorv og Nyhavn m.m. og Frederiksstaden).

Hallands Ås forsvandt. Der blev ryddet op og torvet anlagt, og her byggede adelen flotte palæer: Gyldenløves Palæ (=Charlottenborg, hvor Chr, 5`s enkedronning boede), Niels Juels Palæ (ham vi synger om i kongesangen (= Den franske Ambassade), Holsteins Palæ (=Magasin du Nord) og Ahlefeldts Palæ (=D`Angleterre). Kun Charlottenborg står som dengang. Niels Juels Palæ ændrede sit oprindelige barokstil på 1700-tallet, men beholdt sit værdige udseende 
Harsdorffs Palæ kom først ca. 100 år senere.