november 09, 2012

På Jul og stejle


Danmark er med rette oprørt over vore påtvungne gæsters uartigheder – for nu at bruge
et mildt pk-ord! Man vil afskaffe danskernes vigtigste og skønneste årsfest, som har rødder
tusinder år tilbage til solhvervsfesten, længe før Arabiens golde ørken så kamelvejsrøvere
plyndre sine stræbsomme medmennesker for at påtvinge dem deres brutale og barbariske
religion.

De kan undskylde deres opførsel med, at de har sagt til i tide, før EU-politikerne og
siden vore egne politikere åbnede grænserne og bød dem indenfor. EU's befolkninger
vidste ikke meget om fortidens og nutidens røverpak. De troede, at de var nogenlunde
som de selv – og de, hvem det påhvilede at oplyse dem om deres katastrofale fejltagelse,
massemedierne og politikerne svigtede totalt og skæbnesvangert.

Muselmændene har faktisk ladet skinne igennem eller tilmed sagt ligeud, hvad de krævede, og hvordan tingene vilde udvikle sig med indvandringen i vore lande!
Ifølge Kirstine Sinclair, der er ph.d., adjunkt ved Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet, ligger der et politisk motiv bag Kokkedalsagen. Ja, naturligvis! Islam er langt mere politik end religion.


Pia taler klarsprog. Hun sætter fingeren på rette sted. Muselmændene bruger eller rettere
misbruger demokratiet til at indføre et diktatur. Det er ikke en ny strategi. Den er
gammelkendt. På den måde kom Hitler til magten 1933. Vi husker nok historien og
følgerne Fredens religion skaffer fred. De forjager, dræber eller bringer alle, der har andre
meninger end de selv, til tavshed. Resten vil så være «enige» og kan dyrke freden.

Den tror de selv på! Skønt de ved, at de forskellige muselmændsekter vil fortsætte deres interne
kampe og myrderier som før.