november 12, 2012

Kapitulation: Den FRI Hansastad kapitulerer


Kapitulation

Hamborg  skriver kontrakt med islam.

Fra en svensk artikel (fra tysk) skrevet af Johannes Brahe, fundet på Snaphanen 18. august 2012.
Her bragt på dansk:

Lovændring åbner for muslimske helligdage og permanent islamisk etablering.
Overvejelserne skal have stået på siden 2007 mellem den tyske delstat Den fri Hansastad Hamborg og fire muslimske interesssefoireninger. I tirsdags præsenterede Hamborgs socialdemokratiske  borgmester Olaf Scholtz udkastet til en overenskomst sammen med DITIB-tyrkiske-islamiske  Unions Institution for religion landsforbund Hamborg. Schuran - De islamiske samfunds Råd i Hamborg. VikZ-islamiske kulturcentrerness Forbund samt Det tyske Alevitiske Samfund.

Hvad man præsenterede var et forslag til en overenskomst som skal ligge til grund for lovændringer.

Forslaget må først gå igennem senatet, inden det siden kan sendes tilbage til Hamborgs stads ledelse. Risikoen for, at forslaget godkendes af senatet er stort, eftersom socialdemokraterne har majoritet alene.
Overenskomsten mellem Hamborg Stad og de muslimske foreninger handler om en ligestilling mellem islamiske helligdage og ikke lovfæstede kristne helligdage samt et antal påtagelige eftergivenheder til den islamiske lobby.

I Tyskland har indtil nu fornylig kun protestantiske og katolske helligdage været lovlige fridage. Der er forskellige helligdage i forskellige delstater efter om de er protestantiske eller katolske. I det protestantiske Hamborg gik man ind for lignende overenskomster med den katolske kirke i 2005 og med den jødiske menighed, som nu forerslås med de islamiske foreninger. Det betyder, at katolikker og jøder og ifølge det nu foreliggende  forslag også muhammedanere skal have ret til at holde fri fra arbejde og skole under visse respektive aftalte helligdage. For muhammedanerne drejer det sig om tre fridage i forbindelse med Ramadanen: Eid- eller Id-ul-Adha og Aschura
Ledigheden fra arbejde for katolikker, jøder og muhammedanere gælder dog ikke for betalt ledighed
Dagene må således arbejdes ind eller tages ud i ubetalt ledighed. Kun retten til at have fri fra arbejde og skole. Betalt ledighed på protestantiske helligdage gælder for alle uanset religionstilhørsforhold.

Overenskommelse med de islamiske foreninger indbefatter videre deres accept af blandt andet  forfatningsbeskyttede love, menneskerettigheder, tolerance over for andre religioner, kulturer og livsanskuelse samt afstandtagen fra vold, diskriminering af anderledes tænkende og andre etniciteter. Videre principperne om ligeret mellem mænd og kvinder samt homosexuelles ukrænkelighed og rettigheder.

Udover helligdage omfatter overenskommelsen:

Jeg fortsætter her på svensk:

Overenskomsten  forventes at blive underskrevet her i november, hvilket efterbforlydende er sket.Utöver helgdagar innefattar överenskommelsen:
Skol- och utbildningsväsen
- Regleringar av religionsundervisningen i statliga skolor. Muslimer får rätt att bedriva religionsundervisning i sammarbete med den protestantiska kyrkan.
- Staden Hamburg och de islamiska föreningarna ska inom ramen för ekonomiska, organisatoriska och rättsliga ramar samverka för att islamiska skolors budskap ska nå ut till allmänheten i större omfattning än idag.
- De islamiska föreningarna respekterar skolplikten och förpliktigar sig att deras barn deltar oinskränkt. (Detaljfrågor som om hur vida muslimska flickor måste delta i simundervisning eller klassresor lämnas dock öppna enligt en intervju med Olaf Scholz i Frankfurter Allgemeine.) !

Offentligheten
- Förändringar i lagen om rättigheter till sändningar i offentliga och privata radiokanaler.
- Ett förpliktigande för Hamburg Stad att inom ramen för lag och religionsfrihet verka för ökad acceptans av islam bland den tyska allmänheten.

Byggnads- och äganderätt
- Undanröjning av principiella hinder att uppföra församlingsbyggnader såsom moskéer.
- Förtydligande av ägande- och besittningsrätten för av islamiska samfund ägda eller hyrda inrättningar.
- Att Hamburg Stad i sin stadsplanering beaktar de islamiska församlingarnas behov av mark för etableringar.

Religion och samhälle
Överenskommelse om samarbete
- Förpliktigande till ömsesidigt samråd mellan Hamburg Stad och de islamiska föreningarna i frågor som rör ovan.
- Artikel 12 i överenskommelsen bär rubriken ”Vänskapsklausul”. I den förpliktigar parterna sig att lösa tvister i överenskommelsen i ömsesidig dialog.
- Överenskommelsen ska utvärderas och omförhandlas om tio år.

Framväxten av avtalet och reaktioner
Överenskommelsen om religionsundervisning är gjord i nära samarbete med Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Nordtyskland och berör en femårig utvecklingsplan där islamiska lärare ska slussas in i det hamburgska skolsystemet.
Enligt Hamburgs Stads hemsida uttrycker borgmästare Olaf Scholz stor tillfredsställelse med överenskommelsen och kallar det ett ”ambitiöst projekt”. Han riktar särskilt tack till Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Nordtyskland för deras medverkan. Även de islamiska föreningarna är nöjda. Dr. Zekeriya Altug (DITIB Hamburg):
”Överenskommelsen är för oss ett tecken på ett uttryckligen, positivt menat erkännande av Hamburgs muslimer och av historisk betydelse. Samtidigt är det en statlig bekännelse att acceptera muslimerna i Hamburg såsom likaberättigade och likvärdiga medborgare samt ett uppskattande av vårt institutionella självbestämmande. ”
Ett positivt instämmande har följt från ett antal andra förbundsländer. Delstaten BadenWürttembergs integrationsminister Bilkay Öney, socialdemokraterna, säger till nättidningen Spiegel Online att Hamburgs initiativ är en mycket viktig signal i debatten – för båda sidor, för staden såväl som för muslimer – hur vida islam ska anses vara en del av Tyskland eller inte.
Även Berlins senatstalesman Richard Meng ”gläds åt att Hamburg går vägen mot mer öppenhet och tolerans.” Katolska kyrkan har också uttryckt sitt gillande.
De tyska kristdemokraterna CDU påpekar att en hel del detaljer verkar ”otydliga”. Liberalerna FDP kallar överenskommelsen för ”onödig” då tysk lag enligt deras åsikt redan reglerar alla berörda frågor tillfredsställande.
Initiativtagare till förhandlingarna som startade år 2006 var den tidigare kristdemokratiske politikern Ole von Beust, fullständigt namn Carl-Friedrich Arp Ole Freiherr von Beust. Född i Hamburg 1955 och ättling till storheter som den saxiska och därefter österrikiska statsmannen Friedrich Ferdinand von Beust. Han är även släkt med Jutta Ditfurth. En av grundarna till miljöpartiet De Gröna på 80-talet. Ole von Beusts föräldrar var under andra världskriget tvungna att fly då hans mor enligt nationalsocialistisk terminologi räknades som halvjudinna. Von Beusts far var den förste ordförande i Junge Union, kristdemokraternas ungdomsförbund.
Överenskommelsen med de islamiska föreningarna har nu rotts i hamn av de i Hamburg regerande socialdemokraterna. Vad denna överenskommelse har för praktisk betydelse på kort sikt kommer vi kanske snart att bli varse om. På lång sikt betyder det att hamburgarna och kanske alla tyskar får vänja sig vid att islam blir en permanent del av det tyska samhället. En part med lika rättigheter som de från och med nu måste förhandla och komma överens med. Sista ordet lär inte vara sagt.
Vän av kristendom och västerländsk civilisation måste ställa sig frågan varför man sluter ett avtal med en part som står så långt ifrån västerlandets livsåskådning att ett kontrakt med dylikt innehåll måste upprättas? Om det inte kan kallas för ett kontrakt med djävulen så i alla fall ett kontrakt med västerlandets ideologiska motpol. Man kommer inte närmare helvetet än ett liv under islam, bortsett från en tidsresa tillbaka till nazisttiden. Om muslimerna i Tyskland påbörjar en tidsresa framåt eller om de västerländska samhällena kommer att stagnera fortare och långvarigare med denna maktfaktor i samhället återstår att se.
Kanske hänger den frågan på demografisk tillbakagång, olja, insyltade politiker och kärnvapen i en högre grad och i en mer komplex kombination än vi gräsrötter känner till och förstår!? Eller hänger denna fråga kanske mer på isolerade politiker i ett så komplext politiskt system, med så låg styrfart att kortsiktig pragmatism är de enda medlen som står till hands i en situation som har blivit varje demokratiskt lands regering övermäktig?
I Hamburg lever idag cirka 180 000 muslimer. Ett stenkast från Köpenhamn och Malmö.
Kontraktet:
Övriga källor


Crass Børsting
Posted: 18 August 2012 - 14:39 - Reply
Til lykke til de muhammedanere, som hermed erobrede endnu en bid af Tyskland, uden blodsudgydelse eller andre ubehageligheder.
Et erobringstogt kan gennemføres på mange måder. I et stort og langvarigt erobringstogt som dette skal de gamle magthaveres svaghed, venligtsindether, ideologisk begrundede idioti osv. selvfølgelig udnyttes klogt og i et roligt, gennemforhandlet forløb.
Endnu et lille skridt fremad for muhammedanismen, måske et temmelig stort skridt mod afgrunden for de oprindelige tyskere.
Morten - - -
Posted: 18 August 2012 - 17:49 - Reply
Så skulle det være afgjort, at visse muslimske agitatorer har ret i, at “jihad” ikke nødvendigvis er voldelig. Den kan skam sagtens være fredelig og harmonisk.
Islam er en fredselskende religion, i følge hvilken en jihadist altid først har pligt til at tilbyde de vrangvillige gudsfornægtere fred. Beviset for, at Gud elsker fred højere end krig! Det lægger et meget stort ansvar over på de vantros skuldre, for nu er krig og fred med ét op til dem. I Hamburg har man valgt freden. Man har på denne måde påtaget sig et ansvar for at forebygge den eskalerende vold.
Dette her vil fremme harmonien mellem Islam og Hamburgs oprindelige indbyggere, har man indset. Tyskerne viser, at de forstår deres ansvar for de konfrontationer, der har været. Nu reagerer man.
Vi dør ikke kæmpende som kultur. Vi slumrer blidt ind. De retfærdige tilmed med et saligt smil på læben.
Og eftertiden vil ikke bebrejde os. For den ved ikke, hvad vi betog den, eftersom det ikke er vores historie om denne epoke, der vil blive fortalt vore efterkommere. Men måske historien om, hvem der bragte Islams lys til Det Høje Nord, og om hvordan mange mennesker, der endnu levede i mørket, i starten modsatte sig den nye lære.
- – -

 • Josefine
 • Posted: 18 August 2012 - 18:45 - Reply
 • Bra skrivet. Sorgligt men sant. Kampen kommer i slutet. När vi har kniven mot strupen och avgrunden ett steg bakom oss. Då blir det en kamp på liv och död. Kanske om tio-femton år, kanske om två-tre generationer eller någonstans däremellan.
Menig 442
Posted: 18 August 2012 - 20:55 - Reply
Der er ikke noget historisk belæg for at Muhammed i længere tid har overholdt de kontrakter, som han f. eks.indgik med jøderne. Derfor er den kontrakt, som fremtidssikring af freden i Hamborg, ikke mere værd end det papir, hvorpå den er skrevet. En sovepude, hvorpå man kan sove sig væk fra rettidig omhu.
Robert
Posted: 18 August 2012 - 22:21 - Reply
Goodbye Hamburg…….we, who whants to remain westernes will miss you, good luck as an arabic “country”……goodbye…
Bjovulf
Posted: 19 August 2012 - 00:26 - Reply
Mon byen snart skifter navn til Haramburg /-borg?

 • Robin Shadowes
 • Posted: 19 August 2012 - 01:17 - Reply
 • Dom måste helt enkelt byta namn. Ham betyder ju skinka på engelska och det kan ju kränka mohammedanerna.
  • Anders Den Andre
  • Posted: 19 August 2012 - 05:39 - Reply
  • I så fall måste dom byta namn på Muhammed också…
Per Andreas
Posted: 19 August 2012 - 08:58 - Reply
Jo flere år der går, jo mere brødebetynget bliver Tyskland over over forbrydelserne i 2. verdenskrig. Den elite, der herhjemme også dikterer debatten, bruger i Tyskland begrebet “Deutschlands Schuld ” til at afspore enhver diskussion om stor politiske spørgsmål. Selv i spørgsmålet om Tysklands forhold til Euroen, er der fra SPDs side blevet henvist til “Deutschlands Schuld” ! Selv om Tyskland nu i over 60 år har været et dadelfrit demokrati.
Jeg kender en del tyskere, der alle er aldeles anstændige mennesker. Selvfølgelig er de det. Det er da urimeligt, at de i deres politiske stillingtagen skal influeres af, hvad deres oldeforældre foretog sig i 30′erne og 40′erne.
Lur mig, om der ikke også i denne sag fra de politisk korrekte er blevet henvist til “Deutsclands Schuld”.
Per Andreas
Posted: 19 August 2012 - 09:08 - Reply
Jo flere år der går, jo mere brødebetynget bliver Tyskland over over forbrydelserne i 2. verdenskrig. Den elite, der herhjemme også dikterer debatten, bruger i Tyskland begrebet “Deutschlands Schuld ” til at afspore enhver diskussion om store politiske spørgsmål. Selv i spørgsmålet om Tysklands forhold til Euroen, er der fra SPDs side blevet henvist til “Deutschlands Schuld” ! Selv om Tyskland nu i over 60 år har været et dadelfrit demokrati.
Jeg kender en del tyskere, der alle er aldeles anstændige mennesker. Selvfølgelig er de det. Det er da urimeligt, at de i deres politiske stillingtagen skal influeres af, hvad deres oldeforældre foretog sig i 30′erne og 40′erne.
Lur mig, om der ikke også i denne sag fra de politisk korrekte er blevet henvist til “Deutsclands Schuld”.

 • Morten - - -
 • Posted: 19 August 2012 - 11:01 - Reply
 • Det er allerede mange år siden, nogen (navn glemt) konstaterede så meget som, at jo større afstanden bliver i tid – jo mere vokser modstanden mod Hitler og Det Tredje Rige. Og altså skylden i Tyskland.
 • Herhjemme ser mange mennesker “nazister” og “nazismen” som fænomener uden for dem selv. – Det er derfor de mener, de kan holde “nazismen” i skak ved at omringe “nazi-borgen” i Greve! Begge fænomener beror på, at forestillinger om skyld fortrænger forestillinger om ansvar, og holder liv i grimmske forestillinger om “gode” og “onde”.
 • I dag opdeles verdens kulturer i hovedsagligt to kategorier: Skam-kulturerne og Skyld-kulturerne. De moderne kulturer er således Skyld-kulturer. Men det er dog et fremskridt. For engang var der kun Skam-kulturerne. Derfor kan vi håbe på flere kategorier i fremtiden. Det nærliggende ville være at håbe på en kommende Ansvars-kultur. Mon ikke snart, vi er klar til at avancere til den?
 • - – -