november 29, 2012

Åbent brev til DO


Småland  den 29. november 2012                                                                                                           Åbent brev til Ombudsmanden for etnisk diskrimination

do@do.se 

Jeg ser i avisen “Världen idag” 23/11 2012, at socialsektoren for Gotland offentligt har givet udtryk for diskriminerende meninger angående en fremmed etnisk minoritet her i Sverige og dettes hjemland. Mere eksakt drejer det sig om den gotlandske familie Johanssons tragedie: om en svensk far og en indisk mor og deres nu 11-årige søn.  
De sociale myndigheder har både i ord og handling holdt på, at drengen skulde fjernes fra sine forældre, fordi disse ikke var tilfredse med de svenske skoleforhold (hvad en ikke liden del af den svenske befolkning er enig med dem i!!!) og derfor selv var begyndt at undervise ham, da han kom i skolealderen.
Forældrene kunde naturligvis ikke acceptere et sådant umenneskeligt overgreb fra de sociale myndigheders side og besluttede derfor at forlade Sverige og rejse over til Indien, hvor de havde familie.
De sad allerede i flyvemaskinen, da drengen blev brutalt afhentet eller rettere sagt kidnappet fra forældrene. Derefter begyndte et uhørt tovtrækkeri om drengen i åbenlys konflikt både mod ethvert alment menneskeligt ræsonnement og mod de skrevne menneskerettighedsregler.

De sociale myndigheder har nu sidst begrundet deres tre år lange opførsel imod drengen og imod hans forældre med, at “forældrene havde tilsidesat den i Sverige gældne tvungne skolepligt, og at der fandtes risiko for at drengen skulde få det skidt, hvis han flyttede til Indien.

Livet er overalt på kloden fuldt af risici. Da der ikke fra de sociale myndigheder gives nogen nærmere forklaring på deres angst for uudtalte, men formodede risici, så må disse risici nødvendigvis sprogligt opfattes som generelle for Indien, hvilket turde være en uhørt diskriminering. I Indien (som i parentes bemærket er en af jordens ældste og tidligt højt-udviklede lande) findes der i dag naturligvis alle mulige forhold ligesom i Sverige, godt og skidt.

De  bedes derfor som ombudsmand, der varetager loven om diskriminering, skride ind i denne sag.
Og ifald De har nogen som helst indflydelse på skolelov, bør De gøre Deres til, at loven - ligesom i en del andre lande, bl.a. Danmark - ikke gælder skolepligt,
men undervisningspligt! Iøvrigt har tidligere undersøgelser vist, at de børn, hvor forældre enten underviser selv eller selv sørger for lærekraft til børnene, er bedre oplyste og uddannede end de øvrige.


                                                                    Ærbødigst Deres Gertrud Galster
                                                                             (Adressen ikke offentliggjort her)