januar 03, 2016

Mogens Camre om de nye tiltag 4. januar

Fra Mogens Camre: Min facebook, 1. januar 2016


Den 4. januar indfører Sverige kontrol ved sine grænser. Personer uden identitetspapirer afvises og Sverige gør klar til en mere restriktiv vurdering af, om indvandrerne har et egentligt krav på asyl. Det er en sen erkendelse hos den svenske regering og det er åbenbart, at regeringens naivitet og uvidenhed har været så stor, at den endnu ikke helt har forstået, at dens politik var et bedrageri over for den svenske befolkning, som nu må se sit land sat tilbage i udvikling i en grad, som ingen havde forestillet sig for blot et årti siden.

160.000 mennesker fra den islamiske og den afrikanske civilisation er uhindret vandret ind i Sverige og kræver nu forsørgelse, boliger, behandling, uddannelse osv. Den tydeligvis uvidende, svenske statsminister har ingen anden undskyldning end at andre lande har svigtet ved ikke at føre samme politik. Alle med blot den mindste indsigt kunne have fortalt ham, at hvis andre havde ført samme åbne dørs politik, ville det være gået dem, som er det gået Sverige, for strømmen af mennesker, der vil til Nordeuropa for at få det gode liv, de ikke selv kan skabe, er uendelig. Langt over en million er vandret ind i Tyskland, som nu oplever et enormt pres på alle landets ressourcer, ødelæggelse af deres byer og voldsomt øget kriminalitet. Den lige så naive Angela Merkel prøver at bilde tyskerne ind, at Tyskland kan få gavn af de u-uddannede analfabeter, som stort set alle ønsker at leve af tyskerne, men med en helt anden kultur end Tysklands - og for en dels vedkommende også vilje til at sætte denne kultur igennem med terror. Det er i flg. de seneste meningsmålinger kun 16 pct. af tyskerne, som deler fru Merkels optimisme. Tyskerne ønsker at bevare det land, de siden 1945 har bygget op ved hårdt slid, og de ønsker indvandrerne ud hurtigst muligt.

Men her slutter tragedien ikke. Hvis ikke vi handler hurtigt her i Danmark, vil mange tusinde immigranter med og uden papirer vælte ind i Danmark fra på mandag uden mulighed for at komme videre til Sverige. Det er helt absurd, at regeringen ikke handler nu, inden problemerne vokser. "Vi holder situationen under meget nøje opsyn" siger Inger Støjberg, og det oplyses, at et meget stort antal politifolk er klar ved grænserne, både i Sønderjylland og i Rødby. Der forberedes flygtningelejre og en kolossal administrativ indsats.

Hvorfor denne tøven? Der er massivt flertal i Folketinget for at etablere grænsekontrol nu, hvorfor tør Venstre ikke? Er man bange for EU's reaktion? Hele Schengen samarbejdet er brudt sammen. Selvfølgelig, for de politiske amatører i Bruxelles holdt aldrig deres del af aftalen, som var at beskytte EU's ydre grænser. Der er ingen grænser om Europa - EU er en militær og politimæssig papirtiger, som lever efter gamle konventioner og inkompetente politikeres drømme.

Statsministeren har forsigtigt talt om, at konventionerne må revideres. Det er da en begyndelse, men sagen er, at det vil føre til forhandlinger i mange år uden sikkerhed for, at noget bliver ændret. Danmark må erklære, at vi agter at fortolke konventionerne efter hensynet til danske interesser, og dermed kun yde asyl til de personligt forfulgte, som udgør en meget lille gruppe. Alle andre må afvises ved grænsen. Hvis vi først lader folk vandre ind og slå sig ned, hvad enten det er i flygtningelejre eller telte, får vi aldrig flertallet af dem ud igen. Tyskland fortsætter sin vanvidspolitik og derfor vil presset mod os og Tysklands andre nabolande fortsætte.

LO's nye formand/kvinde Lizette Risgaard er også med i gruppen af topfolk, som ikke har forstået noget som helst, når det kommer til problemerne med indvandrerne. Til Jyllands Posten 30.12. siger hun: "Man skal huske, at de mennesker helst ville blive hjemme hos sig selv." Mon hun selv tror på det? Indvandrerne drømmer om det gode liv her - under livsvarig velfærd betalt af os. Det er en drøm at komme ind i EU. Sådan er det uanset hvad LO-formanden tror. Lizette Risgaard afviser indslusningsløn til indvandrere - alle skal have overenskomstmæssig ligeløn i Danmark - ak ja, så må virksomhederne betale og gå fallit. Hun har ikke fattet, at Danmark ødelægger sine vækstmuligheder ved at få flere klienter af fremmed oprindelse og, at det er hendes medlemmer, som kommer til at betale. Således er det forståeligt, at fagbevægelsen er ved at miste sine medlemmer.

Det er ufatteligt, at flere ledende politikere udtaler sig om folkevandringen mod Europa, som om det var en kortvarig situation. Det er det ikke: Araberne og afrikanerne har en befolkningstilvækst, som kan knække ethvert land - og som kan knække verden, hvis der ikke findes midler til at bremse den.

Og så venter vi til mandag og håber, at fornuften vil brede sig og grænsebommene gå ned. Det handler om landets fremtid, og der er ikke plads til eksperimenter.
GODT  NYTÅR