januar 21, 2016

Invasion og Information


En taktik, som indgår som et vigtigt element i det, man kalder "Den anden for for krig" eller "Psykologisk krigsførelse" (krig uden militære våben) er at kalde reelle forhandlinger, aftaler, hændelser o.l. for ligegyldige "konspirationer" og omvendt. Det skaber usikkerhed og forvirring. Hvad skal man tro? Det bliver ikke bedre, når myndigheder og massemedier mørkelægger ting af hensyn til egen status og/eller politisk korrekthed.

Den overvældende invasion af blandede udefinerbare personer fra den tredie verden med en iøjenfaldende stor mængde ensomt kommende unge mænd i normal soldateralder og -muskulatur har vakt opsigt. Var det virkelig dem, EU tidligere lovede os skulde tage sig af os gamle, når vi ikke selv længere kunde tørre os i numsen?

Denne invasion var EU med på. De vilde have alle Middelhavets Sydkyststater - d.v.s. alle Nordafrikas stater med i deres partnerskab....
Journalist Niklas Orrenius ved Sydsvenskan  tilslørede kendsgerningerne som "konspiration", men blev irettesat med nedenstående brev fra øjenlæge Anders Bruun Laursen, som havde fulgt sagen nøje på sin blog:


----- Original Message -----
From: Anders Bruun Laursen
To: sydsvenskan@sydsvenskan.se
Sent: Tuesday, September 08, 2009 6:39 PM
Subject: Niklas Orrenius: "Eurabia" jämnförs med konspirationsteorier


Til redaktøren for Sydsvenskan.

Vedr. "Eurabia" jämförs med konspirationsteorier
Av Niklas Orrenius
Publicerad 5 september 2009 11.57 | Uppdaterad 5 september 2009 11.57

Jeg har nu i 4 år studeret EUs forhold til arablandene omkring Middelhavet. Og jeg må give Orrenius ret i hans mening om konspirationsteori omkring ”Eurabia”. Men desværre er det folk som Orrenius, der står for konspirationsteorierne. For Eurabia – eller som det hedder siden 1995 – er en politisk realitet, dokumenteret af EUs egne dokumenter, se nedenfor.

Det udtryk, som Niklas Orrenius anvender, "Eurabia" (fra Bat Ye´ors bog Eurabia, 2005), skaber forvirring, fordi det er et ord, som fuldt ud dækker forhistorien – indtil Barcelonadeklarationen af 1995, hvor Sveriges udenrigsminister, Lena Hjelm-Wallen var med til at skabe ”Det Euromediterrane Partnerskab”, som det kan ses i dette originaldokument, der nu er fjernet fra internettet http://euro-med.dk/EU-Documents/Barcelona-Declaration-Adopted-At-The-Euro-Mediterranean-Conference-27-28-11-95.pdf

Den 13. August sidste år blev dette partnerskab under tilstedeværelse af Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt udråbt til ”Barcelona Processen : Unionen for Middelhavet” – altså en regulær union omfattende alle Middelhavslande + resten af EU, som De kan se af dette officielle dokument. .http://www.emuni.si/Files//Dokumenti%20PDF/Joint_declaration_of_the_Paris_summit_for_the_Mediterranean-EN.pdf .
Som Sarkozy sagde i den anledning:” Vi vil lave Middelhavsregionen om til et område med fred, og vi vil bygge, hvad vi har bygget med EU”! http://www.ansamed.info/en/top/ME11.@AM09321.html

På 6. Euromediterrane Udenrigsministerkonference i Napoli 3. december 2003 lovede EUs udenrigsministre ”partnerlandenes” borgere EUs 4 fundamentale friheder – herunder fri bevægelighed i euromediterranien-området - til gengæld for demokratiske og økonomiske fremskridt. http://euro-med.dk/?p=1212 (dette originaldokument er nu fjernet fra internettet).
q
Denne status blev 13. okt. 2008 tildelt Marokko, hvis borgere herefter har fri adgang til EU-landene. Andre vil følge efter. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1488&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en . Interessant er her EU/Marokko-handlingsplanen http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf

I 2002 fortalte EU-kommissær Louis Michel det belgiske parlament, at EU skulle omfatte hele Nordafrika http://www.brusselsjournal.com/node/2018 . Forfatteren til denne artikel, Paul Belien, er gift med et belgisk parlamentsmedlem, som hørte den udtalelse.


Det er vel derfor, at EU nu har oprettet hvervekontorer overvejende i det muslimske Afrika for inden 2050 at få lokket 50 millioner afrikanere + deres familier til EU – som meddelt i the Daily Express d. 11. okt. 2008 http://www.express.co.uk/posts/view/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EUDavid%20hamiltonMORE

De får svært ved at betegne ovenstående som konspirationsteori. Jeg kalder det konspirationspraksis. Dette blot til Deres orientering - skønt jeg på trods heraf ikke forventer nogen korrektion af Orreniu´artikel - eller mere lødig information af læserne om Euromediterranien/Middelhavsunionen - Europas undergang.
Skulle De være interesseret i at vide mere, så se min blog d. 10. juni, 2009: ”Euromediterranien Processen fra Eurabia til Middelhavsunionen” http://euro-med.dk/?p=8949 - eller på engelsk http://euro-med.dk/?p=9049 - eller på tysk http://euro-med.dk/?p=9023 . I den anledning kan jeg også anbefale Dem at se på ”symbolism” eller ”Symbolik” – foklaringen af headeren.

Venlig hilsen

Anders Bruun Laursen
pens. ögonläkare
Toftevej 3


DK-4140 Borup