november 24, 2013

Tvungen islam-undervisning i grundskolen?Lederen af den ikke-statslige skole Littleton Green School i Huntington, Staffordshire, England
skrev en meddelelse til forældrene om besøg af en islam-workshop på Staffordshire Universitet den følgende uge. Besøget er en del af de lovligt foreskrevne læreplaner for grundskolen for at lære andre religioner at kende.
Forældrene fik meddelelse om, at 4. og 6. klasserne ved besøget vilde kikke på religiøse genstande – og truede alle forældre med, at deres børn vilde få en anmærkning i deres skolepapirer, som brændemærkede dem som racister og vilde blive stående gennem hele deres skoletid, hvis ikke de deltog i dette.
Ethvert fravær og enhver mangel vilde blive efterprøvet og kun lægeligt sygefravær vilde blive accepteret.
Da kommunerådet (ved forældrers henvendelse) kom ind i billedet, trak skolen sig dog hurtigt noget tilbage. ”Det er ikke lovligt at tvinge børn til at deltage under trussel om at skrive anmærkning i skolepapirerne og slet ikke at skrive ”racist”.


Kilde: Artikel fra Daily Mail oversat til tysk på Politically Incorrect 23.11.2013. Her er den engelske lærerindes brev til forældrene:

Engelsk_idiotiBekymrede engelske forældre

Spydpigens kommentar: 
I Littleton Green Community School faldt tingene på plads igen, men vi fik med denne historie et kik
ind i fremtidens tvangsundervisning i islam, som nok ikke ligger så langt borte. Jeg har tidligere omtalt den traktat, som Hamborg har afsluttet med byens muslimer (se indlægget 12. nov. 2012), hvoraf det fremgår, at religionsundervisningen i de statslige skoler skal laves om. Muslimerne får ret til at drive religionsundervisning i samarbejde med den protestantiske kirke. 
Staden Hamborg og de islamiske foreninger skal inden for rammerne af den økonomiske, organisatoriske og retslige mulighed samvirke for, at de islamiske skolers budskab skal nå ud til almenheden i større grad end i dag.
De islamiske foreninger respekterer skolepligten og forpligter sig til, at deres børn deltager uindskrænket. (Detaillespørgsmål som hvorvidt muslimske piger skal deltage i svømmeundervisningen eller i klasserejser lader man dog stå åbent i henhold til et interview med Olaf Scholz i avisen "Frankfurter Allgemeine".)

Spydpigens læsere bedes huske på det islamiske begreb "taquia", som betyder, at man ikke behøver at være ordholden over for os "vantro". Det tillader enhver løgn, forstillelelse, narreri etc. imod os vantro.