marts 14, 2007

Bog om "Bilderberg" udgivet i Tyskland.

Jeg ser på bloggen "Every kinda people", at "Barcelonaprocessen" sigter på aftaler om frihandelsområder mellem EU og de nordafrikanske islamiske stater


Ak, drejede det sig bare om ”frihandelsområder” o.l., sådan som statsminister Fogh Rasmussen gerne vil indbilde os, så var der næppe så mange køer på isen. Men projektet er langt, langt mere omfattende.

Det er ingen hemmelighed nu længere, at verdens storkapital arrangerede EU´s oprettelse 1954 og står bag idéen om en sammensmeltning mellem Europa og de islamiske lande i Mellemøsten og Nordafrika - i stræben efter et én-verdens-system. - Det kendte svenske tidsskrift ”DSM” (udgiver og redaktør Jan Gillberg) fortæller netop i sidste nummer om bagmændene i den såkaldte ”Bilderberggruppe”. De fleste mennesker affærdigede i begyndelsen talen om ”Bilderberg” som noget opspind, men har med dyb frustration måttet erkende deres fejltagelse. Og i 2006 udkom bogen "Bilderberger. Das geheime Zentrum der Macht" (Jochen Kopp Verlag 2006)

De senere års angreb på velfærdssystemet, firmaflytninger til lavlønslande og løndumpninger - alt med EU´s velsignelse - viser, at kapitalinteresserne overtager mer og mer af magten fra de folkevalgte forsamlinger i medlemslandene. Et mellemstatsligt samarbejde burde som øverste målsætning værne om landenes selvbestemmelse i forhold til den globale kapital. EU´s fortiede målsætning skal nås med de lovpriste fire frihedsrettigheder:
fri bevægelighed for personer, varer, tjenster og etablering - alt sammen fordele først og fremmest for storkapitalen. Med nedlagte grænsekontroller slipper vi at vise pas, men - skal dog alligevel kunne bevise vort EU-medborgerskab!
Den frie bevægelighed er en velsignelse for alle kriminelle netværk og i virkeligheden et angreb på medlemslandenes selvstændighed.

I 1995 udvidede EU samarbejdet med de islamiske lande, nu med samtlige nordafrikanske stater. Det er ikke bare ”handelsaftaler”. Nej, de”fire frihedsrettigheder” skal også gælde mellem dem og EU, og målet er et EURABIA, hvor Middelhavet bliver et indhav til fordel for handelen og den globale kapital. Aftalerne kaldtes Barcelonaprocessen, men skiftede navn til Anna Lindh-Fonden i 2005. ”Den fri bevægelighed” skal føre til EU-befolkningernes integration i de islamiske lande, sådan som EU stillede araberne i udsigt allerede i 1978. Det haster, fordi EU begynder at vakle. Frankrig og Holland stemte jo NEJ til at afskaffe deres egen grundlov til fordel for en EU-konstitution. (EU-lovene står over alle vasalstaternes love).