februar 01, 2007

Anslag mod ytringsfriheden

Et gammelt nyhedsbrev fra 2002, men man arbejder stadig videre på samme sag.
EU giver aldrig op. De kommer igen og igen, indtil de får deres vilje...

Date sent: Mon, 18 Nov 2002
Nyhedsbrev fra Den Danske Forening
18. november 2002

Ytringsfriheden afskaffes i 2004
Europarådet kriminaliserer det frie ord
Uden at pressen har opdaget det, har Europarådets ministerkomité den 7. november 2002 vedtaget en protokol “COUNCIL OF EUROPE: ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON CYBERCRIME CONCERNING THE CRIMINALISATION OF ACTS OF A RACIST AND XENOPHOBIC NATURE COMMITTED THROUGH COMPUTER SYSTEMS,” hvorefter man anbefaler medlemslandene at indføre restriktioner imod det frie ord på internettet.
Nøgleordene er de velkendte racisme og fremmedhad.
Men nu skal det også være strafbart at ”benægte, minimere, billige eller retfærdiggøre folkedrab eller forbrydelser mod menneskeheden.” Det vil sige ikke blot en kriminalisering af at sige sandheden om islam, men også et forbud mod at beskrive nazi-forbrydelser og tilsvarende på en ikke autoriseret måde.
Den danske regerings repræsentant har under hele forarbejdet accepteret arbejdet med protokollen, og her ved vedtagelsen stemte man ikke imod. Dermed er sagen på vej mod det danske Folketing.

Så igen, som i 1933, breder sig fra Tyskland totalitarismens mørke over Europa. Igen vinder mørkets kræfter frem i de europæiske hovedstæder. Siden 1985 har det i Tyskland været forbudt at foretage ærlig historisk forskning i nazi-tidens værste hændelser. Oprigtigt arbejdende historikere som f.eks Udo Walendy er sendt i fængsel i 1997, selv om rigtigheden af det skrevne ikke anfægtes. Domfældelse kræver kun, at man undlod at skrive den autoriserede version.

I Danmark har vi fulgt udviklingen med undren. Vi har en grundlovssikret tradition for ytringsfrihed. ”Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres,” står der i § 77. De tyske tilstande har vi ikke fundet det værd at efterligne, idet vi finder, at historikere og ikke dommere skal bestemme, hvad der skal stå i historiebøgerne.

Men vi er på vej mod tyske tilstande med Europarådet vedtagelse i Strassbourg. For vi har som i tilfældet med EU’s charter set, hvordan EU blot kopierer en konvention fra Europarådet og giver den retsvirkning i EU. Chartret blev udarbejdet af en uformel forsamling med Erling Olsen som dansk deltager. Herefter blev det under topmødet i Nice december 2000 blot underskrevet af de tilstedeværende stats- og regeringsledere uden at det gennemgik EU’s formelle procedurer. Alligevel er EF-domstolen begyndt at lægge chartret til grund for afgørelser. Så det samme kan forventes med den nye konvention om ”racisme og fremmedhad.”

Og nu er EU på vej med en fælles europæisk arrestordre fra 2004, og sager om ”racisme og fremmedhad” kan herefter køres hvor som helst uden den hidtidige udleveringsproces i hjemlandet. Det vil sige, at en i Danmark boende dansker, som tyskerne mener forsynder sig mod deres fascistiske regelsæt, kan blive deporteret direkte til tysk retssag og fængsel fra 2004.

Så her i 2002 underlagde den danske regering sig igen de totalitære toner fra syd. Ja det er faktisk på en måde værre end i 1940-45.
Læs mere på Europarådets hjemmeside:
http://www.coe.int/T/E/Communication_and_
Research/Press/Events/3.-Cmmittee_of_
ministers_Sessions/2002-11_Strasbourg/
http://www.dendanskeforening.dk/
danskeren@danskeren.dk