juni 01, 2013

BUPL indoktrinerede kommunisme i vore børn bag om ryggen på forældrene


Som omtalt i går er pædagogernes Øv-dage i god overensstemmelse med den ideologi, som pædagogernes fagforening, BUPL, hviler på. I går nævnte vi Allan Knoblauch, som en af BUPL’s vigtigste ledere. Her er en til: Steen Achton!

Steen Achton, f. ca. 1946, lærer ansat i Københavns Kommune, medlem i DKP.
Som kommunist gjorde han en enorm indsats for – via lærerne – at gøre folkeskolen til et led i kampen for at nå frem til et kommunistisk samfund. Han kom ind i styrelsen af Unge Pædagoger og gav dem en ordentlig opsang i deres tidsskrift i april 1972:

«Det efterhånden være gået op for de fleste, at alt er politik. Verden er en landsby. Alt hænger sammen, og intet er tilfældigt. At i skole er at blive udsat for en politisk skoling. Brøkregning er ikke mindre politisk end vor verdenshistorie, lige lidt som skolen er mindre politisk end folketinget. Unge pædagoger beskæftiger sig med pædagogik og dermed også med politk. Vi hører til et eller andet sted venstrefløjen sammen med organistioner som Agit-Pop, Kinok, Militærnægterforeningen, Den rejsende Højskole, De danske Vietnamkomitèer og mange andre. Vi arbejder med de samme mål og grundholdninger, men ud fra forskellige angrebsvinkler.
Det har hidtil ikke været god tone i Unge Pædagoger åbent at erkende sit slægtskab med de andre organisationer venstrefløjen. Man kan sige, at den politiske stillingtagen indtil nu altid er blevet fedtet ind i skolesnak.» (etc....)

«...Men der er en grund mere til UP's mangel direkte politisk stillingtagen. Og den er knapt tiltalende. UP er en forretning. Og forretningssynspunktet spiler tilsyneladende en vældig rollefor mange af de folk, der p.t. Tegne UP. Deres argumentation lyder: Vi skal holde vore medlemmer. Det kan ikke nytte at skræmme dem væk ved at skrive for direkte om svinene i Pentagon og Christiansborg. Nej, de overbevises langsomt, forsigtigt og snigende.» (etc...)

«...Jeg mener, at det nu være slut med denne vatpikholdning. Der foregår overalt en radikalisering og samling fløjene. Unge Pædagoger mååbent solidarisere sig med kammeraterne den øvrige venstrefløj. Vi skal økonomisk og i ord og handing deltage i enhver form for revolutionært arbejde,» (etc...)

«...De pædagogiske hovedangrebsmål være seminarierne og folkeskolen.» (etc...)

«...UP afsløre læreruddannelsens egentlige formål: at uddanne en stab af undertrykkere, der effektivt som muligt kan varetage de besiddendes interesser.» (etc...)

«...»Og endelig UP informere om alternativerne og støtte dem af al magt: Den rejsende Højskole, Det nødvendige Seminarium og Proletariatets Friskole.»
«Op i Røven med forretningen UP. Op i røven med de progressive medlemmer, der ikke kan stå for mosten.
                                                                                         Steen Achton,
                                                                                   Styrelsesmedlem i UP.»


To måneder efter gik tidsskriftet «Unge Pædagoger» videre med sagen og tog forskud på generalforsamlingen ved at offentliggøre Steen Achtons marxistiske arbejdsprogram.

Steen Achtons medvær i redaktionen af «Unge Pædagoger» i 1974 0g 1975 gav anledning til uddybning af hans synspunkter i en række artikler, men desuden skrev han naturligvis, hvor han kunde, f.ex. i Politisk Revy, Information og i Ekstrabladets rubrik «Vinduet». Gennem 1970'erne skrider ødelæggelsen og ændringen af Folkeskolen frem og i marts 1980 indleder Steen Achton en kommentar i Information med ordene: «Skolen er landets dårligste arbejdsplads, og eleverne de mest undertrykte arbejdere. Men nu er de ved at gøre sig til en magtfaktor.»  Magtfaktoren er den marxistisk-arbejdende LOE, Landsorganisation af Elever.

Steen Achton skrev sammen med psykolog Jesper Jensen «Om pædagogik», Hans Reitzels Forlag 1977 og sammen med Steen Krog Clausen heftet «Kreativitet», der indgik i serien «Arbejdstekster til psykologi og pædagogik», Munksgaards Forlag under redaktion af den marxistiske psykolog Jens Bjerg.

I «Kommunistiske Pædagoger» har Steen Achton holdt foredrag om pædagogik, f.ex. I samarbejde med Henrik Sidenius (Værebro Skolen) om folkeskolen og Lilleskolen. Steen Achton blev tidligt knyttet til «Lilleskolen 69» i Rødovre.

Inden Steen Achton rullede sig ud i Unge Pædagoger, var han som 23-årig medarbejder ved det narkomancenter, som Menntalhygiejnen oprettede i 1969 under ledelse af psykolog Karen Berntsen, og som afsløredes som alle tiders narkocenter, støttet af staten og venstrefløjens kendte navne.

Endvidere gjorde Achton sig gældende i Københavns Forældreorganisation (KFO) og var deres repræsentant i FOLA's bestyrelse sammen med Annie Israel. (FOLA = Forældrenes Landsorganisation var nær knyttet til BUPL = Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation. Han var også med i BIS = Børn, Institution, Samfund, der talte over halvdelen af forældrerådene ved de københavnske daginstitutioner. I Unge Pædagoger nr. 8/1976 fortalte Achton om de aktioner, der har været arrangeret imod Københavns Kommune og borgmester Pelle «Jammer» (som man kaldte ham) af organisationerne BUPL, BIS, PMF (PMF = Pædagogisk Medhjælper Forbund og LFS (=Landsforeningen for socialpædagoger.

Tidsskriftet AKTION bragte i nr.1/1980 side 6 et brev fra Steen Achton til andre kommunistiske lærere med opfordring til aktivt arbejde. Dengang boede han på Nørrebro i Kbh.  Senere delte han hus med en politisk meningsfælle og kollega, Henrik Johannesen og hans kone, socialrådgiver Merete Friedinger.


Kilde: det antikommunistiske tidsskrift AKTION nr. 5/1980