juni 05, 2013

CEPOS = Center for Politiske Studier


CEPOSs Grundlovskonference forleden (3/6) markerede også udgivelsen af CEPOSs nye bog ”Grundlovens Frihedsrettigheder anno 2013”, der med fokus på Grundlovens gennemgang af danske borgeres rettigheder analyserer, hvordan disse rettigheder er blevet relativeret, udhulet og i bekymrende omfang sat ud af kraft af en stadig mere magtfuld offentlig administration. Bogen stiller også en stribe konkrete forslag til, hvordan denne udvikling kan vendes.

Fra bogens sammenfatning:

I international sammenhæng er Danmark blandt de frieste demokratier i verden, med respekt for grundlæggende frihedsrettigheder. Men særligt de seneste årtiers politiske tiltag har sat danskernes grundlovssikrede frihedsrettigheder under pres, og sat spørgsmålstegn ved frihedsrettighedernes fortsatte relevans. Overordnet kan det konkluderes, at særligt grundlovens § 71 (om den personlige frihed og beskyttelse mod uretmæssige frihedsberøvelser), § 72 (om privatlivets fred) og § 73 (om den private ejendomsret) er blevet sat under pres.


http://www.grundlovsnyt.dk/cepos-grundlovskonference-2013/