juni 28, 2013

Et midsommerråb fra Morten Dreyer

Desværre er Spydpigen ikke så teknisk kyndig og forvilder sig derfor i al den meget teknik, men nu kan jeg lidt igen. Og i næste uge kommer jeg nok rigtigt i gang på onsdag.
Her er et lille indlæg fra Morten Dreyer i Dragør


MortenDreyer -
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

lørdag den 22. juni 2013

Støt Danmarks suverænitet.
Folkevalgte i Danmarks fornemste opgave er at sikre den danske stats eksistens og selvstændighed. De bør under ingen omstændigheder give efter pres udefra. Folkevalgte på alle planer bør fremme danske interesser. Det er illusioner, at tro på at andre vil passe bedre på os end os selv. Desværre er det nok kun almindelige mennesker, som forstår det ret. De såkaldte intellektuelle er snøret ind i EU, i euroens forbandelse, multikulturalismens fejltagelse og den tomme politiske korrekthed.
Indsendt af Morten Dreyer - Københavns Storkreds kl. 05.34