juni 03, 2013

Utrolig mange fejl hos overborgmesteren

Der bliver begået helt utroligt mange fejl i sagsbehandlingen i Københavns Kommune. Stort set hvert år siden 2004 er der konstateret fejl i over halvdelen af de sager borgerne har klaget over.

De mange fejl betyder, at væsentlige retsregler og retssikkerhedsgarantier for borgerne bliver sat til side. Det sker blandt andet, når sagsbehandlingen trækker ud, og når borgerne ikke bliver hørt eller orienteret om udviklingen i deres sag.

Om dette store antal fejl i kommunens sagsbehandling siger overborgmester Frank Jensen (S), at det er ”for mange fejl”.

Men han har vidst det i de sidste tre år. Desværre har han totalt ignoreret borgernes klager.

Sidste år foreslog DF, V og K ved budgetforhandlingerne, at utilfredse borgeres berettigede klager skulle medføre en ny og intensiv indsats, som skulle sikre, at kvaliteten i sagsbehandlingen løftes inden for en kort tidshorisont.

Kommunens ombudsmand, borgerrådgiveren, skulle have en særopgave med at gennemgå og analysere, hvordan de mange fejl kan udredes.

DF, V og K foreslog en to-årig indsats som ville koste 2 millioner kroner pr. år. Borgerrådgiveren var klar til at gå i gang, men Frank Jensen og hans venner fra SF og EL afviste forslaget.

Ungdomshuset, legalisering af hash, gågade på Nørrebrogade blev prioriteret højere end ”almindelige” og svage borgeres problemer.


Men nu er der jo som bekendt kommunalvalg til november. Jeg tror at Frank Jensens genvalg som Overborgmester har første prioritet for ham.  Også derfor tror jeg, at han sammen med de røde på Københavns Rådhus, denne gang vil tage pænt imod DF, V og K´s forslag om endelig at få gjort noget seriøst for at hjælpe byens mange dårligt behandlede borgere.


Finn Rudaizky, Medlem af Borgerrepræsentationen(DF) ca. 22, maj 2013