juni 21, 2013

Muslimske børn indoktrineres til saudiernes Wahhabi-Salafismen

Værdifuld oplysning om Saudiarabiens indoktrinering af børn og propaganda til alle voksne vantro i verden, d.v.s. til kristne, jøder, ateister etc. eller sagt med andre ord: til alle ikke-muslimer overalt på jordkloden (også i Danmark), hvor der er mindste mulighed for det. Artiklen er lang og derfor delt op i tre afsnit, som kommer her over tre midsommerdage, hvor man i følge traditioner jager alt djævelskab og hexeri bort. Spydpigen har modtaget dem fra "Synopsis"-bloggen 10.6.2013.

Første del:

Saudisk indoktrinering af børn del 1

ved N. M. GUARIGLIA

“Det Muslimske Samfund af troende er det bedste i Guds øjne, og vi skal gøre det til det samme i alle mennesker øjne - med magt .....Vi skal bekæmpe de ikke troende. Når jeg vokser op har jeg til hensigt at udføre jihad på enhver mulig måde!” siger en ni-årig madrassa elev fra nordvest Pakistan.

Da Sovjets  Røde Hær indtog Berlin i maj 1945, var de sidste tyskere der overgav sig fra Hitlerjugend. De fleste af disse unge drenge valgte at kæmpe til døden. I hele deres bevidste tilværelse så var det eneste de kendte til, at den ‘Ariske’ race var andre overlegen, had til anderledes og en tjenende troskab til Führeren. Nazisterne var ikke de første til at benytte børn i krig, og de er heller ikke de sidste. Når man udelukker Nordamerika, så er til dato den depraverede praksis med at benytte børnesoldater fortsat på hvert beboet kontinent.

Før et barns liv ødelægges på denne vis, så skal en voksen ødelægge barnets sind. Den åbenbare lethed, hvormed det kan gøres er gysende. Børns (åndelige) styrke er åbenbar. De er jo nysgerrige og spørger om alt. Der kræves snedighed til at bruge barnets svaghed til at tilintetgøre barnets naturlige styrke. De er ikke født til et blindt lydigt tilhørsforhold til en politisk eller religiøs doktrin. De er ivrige efter at være venner med andre uanset eventuelle forskelle. De er ikke født fyldt med had og hævnlyst.
Men denne uskyld er samtidig deres sårbarhed. Børn har tiltro til at voksne passer på dem. De tror, at det som voksne fortæller dem, er sandt. Som sådan, er de ikke klar over den kendsgerning at de kan blive formet mod deres vilje. Et barn vil tage imod en voksens oplæring, og dermed ubevidst knytte sig til en ‘forurenet’ person. Det mest fremherskende nutidige eksempel på en sådan ondskab er i Saudiarabien og landets religiøse indoktrinering af børn gennem verdens moskeer og madrassas (=koranskoler).

Selv om de internationale forhold skulde være rolige, vilde den Saudiske kongefamilies globale propaganda udgøre en ækel krænkelse af menneskerettighedsforkæmperne. De internationale forhold er imidlertid ikke rolige. Der er noget mere ildevarslende ved den sag. Saudiarabien er helt fremme i front i en ideologisk konflikt der i årtier har vist sit potentiale med at bøje, forme, menneskets forhold i en nedadgående voldelig retning.

Saudierne er mestre i jihad ideologi. Skønt truslen om international terrorisme kommer fra mange og forskellige kilder, står saudierne alene som verdens propagandister af jihadistens mest nederdrægtige troslære: Wahhabi-Salafist kulten hos Islams Sunnitilhængere.

Wahhabi-Salafismen er den puritanske tro hos al-Queda og dets netværk af samarbejdspartnere. Faktisk var rivaliseringen mellem den saudiske Kong Abdullah og afdøde Osama bin Laden nærmest broderlig: En enkelt taktisk uoverensstemmelse mellem nogle, der tror det samme eller tænker på samme vis. Det har nærmest samme substans som magtkampen mellem Stalin og Trotski, som afdøde Laurent Murawiec engang bemærkede. Med denne analogi er Kong Abdullah Stalin: Forsvar hjemlandet og benyt det som en base for global ideologisk erobring, hvorimod bin Laden og al-Quedaisterne er Trotskitserne: Evig revolution for enhver pris.

Al-Queda har også sine sympatisører i det saudiske kongedømme. En meningsundersøgelse udført for nogle år siden af det saudiske efterretningsbureau fandt, at 95% af saudiske mænd mellem 25-41 var positivt indstillet overfor Osama bin Laden. Her fornylig viser studier en fortsat saudisk tolerance for radikal Islam. Skønt dette engang blev opfattet som en trussel for det saudiske regime, har de saudiske kongelige mestret kunsten at udnytte det. Saudierne vil arrestere al-Queda tilhængere fra tid til anden for at tilfredsstille de amerikanske bekymringer. Men de vil også i det skjulte assistere al-Queda ideologisk og materielt så længe de holder deres barbari borte fra kongedømmet.

Dette er Mellemøstens beskidte lille hemmelighed: Regimerne der ‘holder af’ os (d.v.s. USA) har befolkninger der hader os, hvorimod regimer der hader os har befolkninger der generelt kan lide os. Den tydeligste indikation om en ny generation vil hade eller ikke hade USA er det, de får undervisning i i skolerne som børn. Dr. Arnon Groiss sammenfattede, oversatte og redigerede de saudiske skolebøger der benyttes i selve kongedømmet og hans omfattende studium kaster lys over meget.

(Fortsættelse følger i morgen)

Kilde:  http://synopsis-olsen.blogspot.dk/2013/06/indoktrinering-af-brn-i-saudiarabien.html