august 26, 2016

Kan politiet ikke give dem arbejde?


Fra Ugeavisen for den tyske "Junge Freiheit" 8. Juni 2016 angående kriminalitet blandt asylansøgere i Tyskland:

Asylansøgere begår 770 forbrydelser om dagen. Asylansøgere har i de første tre måneder af dette år begået ca. 70.000 forbrydelser. Ifølge en rapport fra kriminalvæsenet (BKA) handler det først og fremmest om tyverier samt om formue- og forfalskningskriminalitet siger den tyske radio. Men også om korporlige ovefald, tvang og røveri.

I henhold til rapporten, som refererer til alle Tysklands 16 forbundslande bliver først og fremmerst asylansøgere fra Nordafrika, Georgien og Serbien strafskyldige. Syrier, Afghaner og Irakere derimod mistænkes i mindre grad.


Forbundspolitiet fortæller, at ca. "80 %" af asylansøgerne, som er rejst ind i Tyskland fra januar til april i år, har ikke kunnet forevise dokumenter. Ifølge Bladet "Bild" drejer det sig om ca. 91.000 personer. Hertil kommer 1.300 beslaglagte forfalskede grænse-overskridelser. Ca. 4.000 indrejste asylansøgere blev i årets første fire måneder noteret som eftersøgte.