august 16, 2016

Brev fra Norge
                 Det politiske landskapet


TOR WEIBYE, journalist i Dagen – skrev sin kommentar, 15.mai, 2006 – altså like før

Grunnlovsdagen for en del år tilbake.

JOURNALISTEN fokuserte da på de tidligere regjeringspartienes enorme dilemma:

Samarbeid – med hvem og om hva? Eller som han den gang ga uttrykk for: Det handler

om å skape et troverdig politisk alternativ til den rød/grønne-alliansen før valget i 2009.

BEFOLKNINGEN har all grunn til å tenke etter i den sammenheng. For – hva nå?

PROFESJONELLE journalister har et helt spesielt ansvar for å beskrive det virkelige

politiske landskapet som i dag har en politisk farge som slett ikke er mer tiltalende.

BILDET som fremkommer - hvis en del fakta fremlegges - er nemlig alt annet enn vakkert.

AVSLØRINGER må derfor til - dersom en norsk, og fornuftig helhetsløsning skal kunne

komme på tale, og bli presentert for de velgere som har tenkt å møte frem ved valget i 2017.

DERFOR bør man ta utgangspunkt – nettopp i Grunnloven og dens intensjoner for borgerne i

Norge – og ikke tro på hva den politiske Eliten i årevis har forsøkt å innbilde troskyldige, og

de alt for mange blåøyde nordmenn.. Og jeg sikter slett ikke til bare ett bestemt politisk parti.

ANDRE partier har også sviktet. TOTALT. Bare tenk etter!


                                                                                                     Thorbjørn Andersen

                                                                                                     Halden.