august 24, 2016

Åndelig fattigdom?


Islam for sygeplejesker - fra Geoffrey Cain
(NB tilsendt mig uden kilde 23. august 2016 - men det kom frem dagen efter, at det var fra Information - 7. marts år 2000. Her er det:)

.
"Sygeplejersker ved for lidt om islam"

Sygeplejerskernes uvidenhed fører til konflikter med muslimske patienter
Antallet af muslimske patienter på de danske sygehuse er stigende. Men sygeplejerskernes viden om islam halter bagefter. Det skaber problemer i det daglige møde med de efterhånden mange muslimske patienter.

Når et for tidligt født barn af muslimsk herkomst skal døbes, ringer forældrene af og til til deres hjemland for at konsultere familiens overhoved. Nogle muslimske kvinder nægter at lade sig behandle af en mandlig sygeplejerske. Og nogle muslimer tror, at deres sygdom skyldes, at de har
overtrådt en religiøs regel.

En uvidende sygeplejerske kan reagere med irritation eller vrede over for de muslimske patienters opførsel, og så er en misforståelse blevet til en konflikt.

"Lynkurser i islam"
"Behovet for viden er meget stort, og der ligger en stor opgave foran os med at lave kurser til alle sygeplejersker, der møder patienter med en anden kulturel baggrund end den danske,"
Sekretariatsleder i Nævnet for Etnisk Ligestilling, Mandana Zarrehparvar byder kurserne velkommen. Hun mener, det er meget vigtigt, at sygeplejerskerne bliver oplært i at kommunikere på tværs af kulturer og ikke blot kommer på et lynkursus i islam.
"Det er vigtigt, at sygeplejerskerne ikke møder de muslimske patienter med generaliseringer. Nogle har måske fået at vide, at muslimer, der får et handicappet barn, tror, at det er en straf fra Gud. Hvis sygeplejerskerne tror, at alle muslimer tænker sådan, er der risiko for en konflikt" siger Mandana Zarrehparvar.

Sygeplejerske Marit Overbye, der er ansat på Hvidovre Hospitals børneafdeling møder muslimske patienter næsten hver dag. Omkring 25 procent af de indlagte børn er muslimer. De sætter deres farverige, men også forvirrende præg på afdelingen.
Hun og hendes kolleger har brugt adskillige aftener på at høre oplæg om og diskutere de muslimske patienters særlige behov og ønsker. Det har været nødvendigt for at få afdelingen til at fungere.
"For et par år siden var her meget kaotisk. Vi kom i konflikt med vrede, muslimske forældre, der f.eks. ikke forstod, at der var ventetid," siger Marit Overbye.
Andre konflikter opstod alene på grund af personalets uvidenhed.
"Jeg kom til at krænke nogle forældre, fordi jeg ikke vidste, at nogle muslimer tror, at der sker deres barn noget ondt, hvis en fremmed person roser det. Det er jo næsten umuligt ikke at give komplimenter, når man ser en lille pige med mandeløjne og brune krøller. Men det har jeg lært at lade være med."

"Vejviser i religion"
På Rigshospitalet har sygehuspræst Henning Nabe-Nielsen taget konsekvensen af sygeplejerskernes usikkerhed over for fremmede religioner og lavet en vejviser til personalet over de mest almindelige religioner og trossamfund.
"Nogle sygeplejersker ved meget lidt, og det skaber problemer, fordi det netop er i krisesituationer som sygdom og død, at religionen bliver vigtig," siger Nabe-Nielsen.
Han håber, at vejviseren vil betyde, at han knap så tit bliver ringet op af rådvilde sygeplejersker, der ikke forstår de muslimske patienters reaktioner. Vejviseren kan afværge mange konflikter mellem personale og patienter, vurderer klinisk vejleder på hjerteafsnittet for børn, Susanne N. Bojesen.
"I stedet for at blive vred, når de muslimske patienter opfører sig uforståeligt, kan vi lige trække vejret og kigge i vejviseren," siger hun.


Spydpigens kommentar: 

Denne artikel fra - viser det sig  - Information år 2000 er et uhørt og usympatisk generelt angreb på sygeplejersker. Det er tydeligt nok deres skyld, at der opstår konflikter på hospitaler - som her antydet på Hvidovre.

Som om sygeplejerskernes "uvidenhed" og "halten bagefter" med hensyn til indsigt i islamisk tro var en forsmædelig og forsømt brist i deres uddannelse. Som om denne "uvidenhed" ikke stort set herskede i hele befolkningen på denne tid. Og at den var et naturligt resultat af den af staten ønskede propaganda i massemedierne. Havde det ikke været rimeligt, at staten først og fremmest havde sørget for grundig information af alle indvandrende gæstearbejdere, flygtninge, etc. om dansk kultur og dansk lov? og så derpå kunde have tilbudt (uden påtvang) landets egen befolkning oplysning om islams sharialove og krigstricks så objektivt som muligt?

En Mandana Zarrehparvar mener det er meget vigtigt, at sygeplejerskerne ikke blot kommer på et lynkursus i islam, men åbenbart uddannes bedre i Allahs tro. (eftersom religiøse individer dèr som andetsteds selv skaber tanker f.ex.om at rosende ord kan medføre ondt, og forestillinger om Guds straf o.l.)