august 31, 2016

Børns personlige frihed


Spydpigen har taget nedenstående artikel fra Foreningen "INTACT DENMARK – FORENING MOD OMSKÆRING AF BØRN – fordi både drenge og piger har ret til beskyttelse mod kønslemlæstelse"

Personligt mener Spydpigen, at omskæring eller ikke først bør afgøres af barnet, når det er blevet myndigt. Og hun har en enkelt kommentar til en af hende rød-mærket udtalelse i artiklen.

En gang omskåret, for evigt omskåret
29/08/2016 by Güray Baba

"Som omskåret mand, læge og med muslimsk baggrund vil jeg til enhver tid forsvare børnene fra at blive at blive rituelt omskåret. Den personlige frihed finder jeg ukrænkelig – også når det gælder børn."

"Jeg kan huske den kolde saks mod min penis. Jeg blev omskåret som 4-årig. (.....) Jeg ville ikke omskæres."

Læs Ayhans interview i Berlingske. Her er et klip fra det:

Jeg blev frataget mit valg
"Mit forløb har modsat andres være ukompliceret. Ingen blødninger, arvævsdannelser, infektioner eller seksuelle dysfunktioner. Ærlig talt, jeg aner ikke, hvordan samleje vil/ville føles med forhud. Det har jeg aldrig prøvet. Men mine forældre spurgte mig aldrig, hvad jeg ville. Det var det valg, jeg blev frarøvet.
Det er ikke selve omskæringen, jeg opponerer imod. Hvis der forligger medicinske/kirurgiske indikationer eller hvis man som myndig frivilligt lader sig omskære velvidende indgrebets forløb, konsekvenser og risici, vil jeg uden tøven tie. Det er den påtvungne rituelle omskæring af børn, jeg ikke kan forene mig med. Børn har også ret til intakt krop og bevarelse af raske og sunde organer og væv. Vores fornemmeste opgave er at værne om vore rettigheder, særligt af individer der ikke kan formå selvbeskyttelse. Vi har pligt til at forsvare børnene, når deres forældre af rituelle årsager vælger at kønslemlæste børnene. Rituel omskæring er lemlæstelse af penis. En gang omskåret, for evigt omskåret.
Krænkelse af børnerettigheder
Forældre udleverer egne religiøse/kulturelle fænomener gennem deres drengebørns forhud, mens vi kigger på. Det kan aldrig være etisk velbegrundet at tvinge et andet menneske (uden samtykke) til et unødvendigt irreversibelt kirurgisk indgreb.
For det første: I Danmark indførtes i 2003 et total forbud mod rituel omskæring af piger og kvinder med en strafferamme på op til seks års fængsel, jf. straffelovens § 245a. Der står intet om drengebørnene. Intet. Kære venner, den danske lovgivning diskriminerer og tillader, at forældre kan lade den skarpe skalpel svinge over deres sønners forhud.
For det andet: Vi bryder FN’s Børnekonventioner, som vi tiltrådte i år 1991. Artikel 2 kræver afskaffelse af traditionsbundne ritualer som gælder for ”alle børn uanset køn, race, etnicitet, religion (…)”.
Når det handler om børnerettigheder er Folketinget paradoksalt nok uinteresserede og paralyseret; slatne dillere og hængenosser. Kom nu ind i kampen. Få jer nosser! Når grise og hunde skånes mod unødvendig lemlæstelse, er det helt naturligt, at drengene også har krav på beskyttelse!"
(Her kan du læse Ayhans indlæg  Har Folketinget berøringsangst for penis? Muslimsk og jødisk nirvana eller blot religionsdæmonisering?)
"Jeg gør brug af min ytringsfrihed til at sætte fokus på et vedvarende problem. Selvfølgelig er jeg ikke negligerende for de kulturelle normer og de følelser, man som kulturel eller religiøs muslim eller jøde må have.
Jeg forstår den svære situation, men jeg accepterer ikke, at mindreårige forsvarsløse drenge skal betale prisen. En dyr pris i form af smerter, fysiske, psykiske og seksuelle problemer. Det finder jeg ubarmhjertigt. Det er selvfølgelig min pligt at forsvare børnene – også når der er ramaskrig."


Spydpigens kommentar
 til den af hende med rødt afmærkede bemærkning fra læge Güray Babas  :  "Den personlige frihed finder jeg ukrænkelig – også når det gælder børn." 

I socialdemokratiets forslag til nyt partiprogram i 1969 foreslog man bl.a., at børn selv skulde bestemme meget mere end før: "Der gøres en anstrengelse for at etablere en reel lighed mellem familiemedlemmerne, d.v.s. mellem kønnene og mellem generationerne gennem note 3:

"Forældremyndighedens begrænsning, bl.a. ved retslig ligestilling af børn og voksne (f.eks. med hensyn til voldsanvendelse), sikring af børnenes økonomiske uafhængighed af forældrene gennnem uddanelsesløn, nedsættelse af den personlige myndighedsalder til 15 år samt etableringen af ungdomspensioner, som børn og unge kan vælge som gruppe i stedet for familiegruppen - for så vidt de synes, at de dèr trives dårligt".

De skulde altså uden videre kunde "melde sig ud" af familien og tilslutte sig hvad som helst, IS, nazismen, fremmedlegionen, en bilbrænderbande etc. ???

Det sidste nye i tiden er forslag om, at selv småbørn skal kunne tage stilling til, om de vil skifte køn ved operation...

Jeg har med citatet fra socialdemokratiets forslag i 1969 bare villet vise, hvor svært det kan være at tage stilling til visse ting, f.ex. børns personlige frihed