oktober 31, 2013

Lidt Dansk Kultur: Her stod byens Kag.

Gammeltorv var oprindeligt langt større end nu, og her lå rådhuset. Jeg har nævnt nr. 1 og 2 i rækken. Nr. 3 blev bygget på sydsiden af torvet o. 1475 og det fjerde sammesteds og vendte naturligvis forsiden ud mod torvet. Det blev ombygget af Christian den Fjerde, som samtidigt ryddede op bag rådhguset og anlagde Nytorv. Her flyttede en del af markedshandelen fra Gammeltorv hen, bl.a. kødsalget. Men også retsvæsenet, således at der midt på Nytorv byggedes et rettersted, hvor man bl.a. kunde se de løsagtige piger blive strøget til kagen (skampælen) eller en fastnaglet afhugget tyvehånd. Retterstedets omfang er antydet i brolægningen og en sten viser kagens plads. Retterstedet bag rådhuset var en slags pendant til det fine springvand foran rådhuset, men dcet er underligt at forestille sig kødtorvet med sine fluer tæt på retterstedet....
På Nytorv har man i vor tid afmærket daværende rådhus's omfang og grafisk vist dets mål.
Kan man regne med forholdstal kan man ud fra Chr. 4's sekskantede trappetårn finde frem til ydermurenes plads.

Rådhuset mellem de to torve brændte ved den "fyrgterlige" bybrand 1728 og byggedes op igen, men efter næste bybrand i 1795 byggede C.F.Hansen et nyt råd- og domhus på Nytorv, hvor tidligere Vajsenhuset havde ligget. Det levede videre som domhus, mens rådhuset - byens 6. - fik plads på resterne af den nedrevne Vestervold.