november 16, 2016

Textmanipulering? Eller Forfatningsbedrageri?Forfatningsbedrageri (?) ved folkeafstemning i Italien den 4. december 2016.  Tiden er knap!
Artikel fra redaktionen af bloggen "lisistrata" den 9. november 2016 ved Adriana Bolchini (veninde og kampfælle til  afdøde Oriana Fallaci).

Italienerne må reagere omgående og fortælle statsminister Matteo Renzi, hvad de mener før afstemningen eller holde op med at beklage sig indbyrdes i værtshusdiskussioner eller på internettet.

Den nye artikel nr. 117 i Forfatningen:
"Den lovgivende myndighed udøves af staten og landsdelene i overensstemmelse med forfatningen, samt af de bånd der kommer fra ordningen med den Europeiske Union og fra de internationale forpligtelser"
I praxis betyder det, at hvis det bliver et JA til forfatningsforslaget, vil der dagen efter afstemningen blive skrevet i vor forfatning, at Italien skal følge ordrerne fra Bryssel.

Artikel 17 er det store bedrageri i konstitutionsforslaget
Dette nye bedrageri angående konstitutionen er anledningen til, at jeg råber af mine lungers fulde kraft og fortsætter at hyle til højre og til venstre, at vi omgående må gå væk fra euroen og EU før afstemningen den 4. december, ellers vil der ske det samme som altid, menneskene til højre går ikke til stemmeurnerne, mens de til venstre går i massevis til et JA uden at forstå, at de igen er blevet bedraget, fordi deres tilhørsforhold til den gamle kommunisme er gået ind i hjernens DNA og gjort dem blinde og døve, og det forsvinder ikke. Selvom kun 30 % af italienerne stemmer har konstitutionsforslaget ikke brug for majoritet. Det er nok at JA overgår NEJ. Så vil ændringen og det totale tab af national suverænitet være definitivt.

Følgelig, hvis ikke I har lyst eller mulighed at sige statsminister Renzi jeres mening, fordi han afstår fra at offentliggøre forslaget, skal I vide, at hvis det bliver et NEJ, er skylden ikke venstrefløjens, som altid viser sig som en samlet masse selvom den ikke er i majoritet, men skylden er manglen på handlekraft i midten og til højre.

Adriana Bolchini