november 22, 2016

Skal Jesusbarnet smides ud med badevandet ?

Fra et islamiseret Frankrig
Julekrybber risikable i offentlige bygninger

Efter polemikken om burkini-badedragten i sommer må den højeste administrative jurisdiktion i Frankrig nu løse en andet kontroversielt spørgsmål, nemlig julekrybberne i de offentlige bygninger, især på rådhusene.

En fransk lov fra 1905 forbyder ethvert religiøst symbol eller emblem i det offentlige rum. Af denne grund har tilstedeværelsen af julekrybber  i nogle rådhuse fremkaldt polemik og den administrative retsorden af første grad, som man henviste til i nogle byer, gav diametralt modsat svar.

Referenten fra Statsrådet understregede, at loven fra 1905 ikke forbyder julekrybber i offentlige bygninger med mindre det drejer sig om "aktion af fromhed rettet imod en kult".

I henhold til Aurèlie Bretonneau kan julekrybberne derfor være sat op ud fra den forudsætning, at de indgår i "juletidens festligheder" og "at de ikke er ledsaget af initiativer imod religiøs proselytisme" og indtager karakter af kulturel manifestation der ikke har meget med fest at gøre.

De 17 dommere i Afdelingen for tvistigheder i  Statsrådet skal til sidst give deres udlægning i løbet af nogle uger. Normalt ligger de på linje med referentens mening. (Kilde: afp).

Fra redaktionen af den italienske blog "lisistrata" 21.10.2016, oversat af Gertrud.