november 18, 2016

Imod statens overmagt

Nu på lørdag er det den 20. november og den dag fylder NKMR 20 år.

NKMR - Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter - blev upprättad för skydd av Familjers Rättigheter i de Nordiska länderna eftersom FN`s Mänskliga Rättigheter tydligen inte räkte till.

NKMR har ført indædt kamp mod den samfundsnedbrydning, der langsomt tonede frem i Europa for 50-60-år siden ved angreb på kernefamilie-begrebet for til sidst at ende i kaos af almen kønsforvirring.

Formanden hedder Ruby Harrold-Claesson og er jurist, hvilket selvsagt er nødvendigt i betragtning af foreningens formål.
Jubileet kommer att firas i Riddarhuset i Stockholm söndagen den 4 december 2016.
Vänliga hälsningar
Ruby  Harrold-Claesson
Ordförande

I Danmark var man  tidligere ude, idet "68-revolutionen" gik i gang med at rive alle gamle opfattelser og traditioner ned fra piedestalerne og smide dem ud i snavset. Socialdemokratiet foreslog i fulde alvor, at børn i langt højere grad skulde bestemme ting selv, lige fra pædofilivenskaber til hvad man gad lære i skolen, hvor man vilde bo, hvordan man vilde opføre sig eller evt. tilslutte sig e... .  Jo det var tider!

Derfor fik jeg (Gertrud G.) den 20. november 1973 hurtigt en forening på benene, der skulde beskytte barnets rettigheder i henhold til FN’s erklæring af 20. november 1959, som Danmark havde stemt for, men endnu ikke ratificeret. (Var FN-erklæringen ikke exakt nok formuleret?)
Først meget sent opdagede jeg, at datoen - 20.november- havde rødder tilbage tilbage i den russiske revolution, hvor man som noget af det første satte politiske mål for børnenes opdragelse den 20.november 1918. Det er og forbliver vigtigt, for hvad børnene lærer, bliver deres politik som voksne.

Siden har man måttet erkende, at der er mere sammenhæng end som så mellem kommunisme og FN.