maj 06, 2009

EU stryger vor ret til at forbyde grusom slagtemetode

Mogens Camre - Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet - er rystet over, at parlamentet i dag med et stort flertal har besluttet at fratage medlemsstaterne retten til at forbyde rituel slagtning af dyr, som ikke er bedøvede. Han opfordrer den danske regering til at gå sine egne veje i sagen.


- Afstemningen i dag betyder, at vi ikke kan forbyde, at dyr – herunder store pattedyr som køer – fastspændes, hænges op med hovedet nedad, får halspulsåren skåret over og dør ved langsom forblødning. Det er et utilgiveligt knæfald for en barbarisk muslimsk tradition, som intet har med religion at gøre, siger Mogens Camre.

- Europa-Parlamentet har igen bevist, at dets flertal ikke vil forsvare europæisk kultur, men bøjer sig for de barbarer, som hver dag sætter mere af dagsordenen i Europa. Europa-Parlamentets flertal er holdningsløst, når det gælder hele forholdet til den kultur, som har gjort Europa til et højtudviklet område, siger Mogens Camre.

- Jeg opfordrer den danske regering til ikke at tillade, at dyr slagtes uden at være bedøvet. Vi skal ikke lade os dirigere af et stadig mere centraldirigeret EU, som handler uden folkelig opbakning, siger Mogens Camre. Christiansborg, onsdag den 6. maj 2009 /NL


Kilde: PRESSEMEDDELELSE fra DF 6. maj 2009


Det gör ikke sagen bedre, at slagterierne skal betale en imam for at fremmumle noget.