juli 27, 2016

Vidste du?

Der var engang....
hvor man mente, at der selv i krigssituationer var en vis moral, som burde overholdes,
f.ex. en åben krigserklæring. Sådan er politik ikke i dag, og mange almindelige mennesker
har svært ved at forstå, hvordan alt er blevet, som det er. Jeg skal ikke gøre mig klog på
det, men dog alligevel sige, at bloggen "Spydpigen" har mange artikler liggende - først om
den kommunistiske ungdomsrevolution 1968 og siden om islamiseringen af EU fra 1978.
Søg f.ex. på Spydpigen efter ordet: CKU (Center for Kultur 
og Udvikling).

Da det som bekendt altid er den sejrende fjende, der skriver verdenshistorien og sletter
det, som ikke skal med, er det ingen skade til, at oplysninger spredes i håb om at noget
klarer sig igennem Ragnarok.