juli 17, 2016

Bønnerne koster


Fra Mittmedia-pressen i Dalerne 16. juli 16

Slagteriet Siljans Chark i Rättvik er blevet anmeldt af Levnedsmiddelvæsenet for overtrædelse af dyreværnsloven: de har ikke sørget for ordentlig bedøvelse inden slagtningen.

Bismillah
Under slagtningen siger den muslimske slagter: "Bismillah wa Allahu akbar"  ("I Allahs navn Allah er den største").
Dyrplageriet opdagedes af en dyrlæge den 30. juni, som så, hvordan en bunke lam slagtedes af en særligt ansat muslimsk slagter, selvom de ikke var tilstrækkeligt bedøvede. "Det har udsat dyrene for en hård stress og lidelse, som ikke skyldes sjuskeri, skriver dyrlægen i sin rapport.
Levnedsmiddelvæsenet har valgt at gå videre med sagen til anklage for lovovertrædelse af dyreværnsloven. Den person, som foretog slagtningen er blevet fyret fra slagteriet. "Jeg kaldte ham op næste morgen og bad ham forlade slagteriet og fyrede ham fra jobbet", siger slagterichefen Runar Gustafsson.

Ved halalslagtning dræbes dyret ved et snit gennem halspulsåren, hvorved dyret dør ved det kraftige blodtab. Samtidigt mumler en imam eller en særlig dertil udset muslimsk mand en besværgelse over dyret.
I Sverige er halalslagt tilladt, forudsat at dyret bedøves inden slagtningen. Mange muslimer siges at acceptere dette kompromis, mens andre foretrækker kød, der er importeret fra lande  hvor "rigtig" halalslagtning er tilladet uden bedøvelse.

 På Siljans Charks facebook er der mange, som er oprørte over at foretagendet sysler med halalslagtning. Slagteriet slagter 6.500 lam hvert år, og køberne af kødet kræver, at de slagtes i overensstemmelse med muslimsk skik.


Hvad der ikke omtales her, men er sædvane, er at firmaer, der handler med muslimer afslutter overenskomster med dem om betaling af nævnte "bønne-service" og/eller for tilladelse til export til muslimske lande,  hvilket bliver til ganske anseelige beløb.