juli 04, 2016

Kristdemokratins ledare till pridefestival

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor vill delta i årets
prideparad i Stockholm 30. juli. Det är knappast något som
 alla inom partiet står bakom. Enligt Sveriges Radio Ekot anser flera
 högt uppsatta KD-politiker att deras partiledare borde avstå.

KD-ledaren förkunnade nyligen att hon den här sommaren tänker delta i den årliga prideparaden i Stockholm. Hos kvällstidningen Aftonbladets webbtv-kanal har Busch Thor berättat att hon gör det för ”frihet, för alla människors lika värde, och för att alla ska kunna se att det finns möjlighet att bygga ett gott liv här.”

En av dem inom partiet som inte uppskattar den kristdemokratiska partiledarens prideplaner är riksdagsledamoten Tuve Skånberg.
– Jag tycker det är olämplig. Pride och pridetåget är ett demonstrationståg, knutet till (sexforeningen) RFSL, och det står för en annan agenda än vad Kristdemokraternas principprogram gör, säger han till Ekot.

Inte förankrat i KD:s partistyrelse
Busch Thor ska inte på förhand ha nämnt någonting om planerna för riksdagsgruppen eller KD:s partistyrelse. Ekot har varit i kontakt med flera inom partiet som är kritiska till att KD-ledaren inte förankrat beslutet att delta i prideparaden.
Saken ska ha tagits upp så sent som i tisdags, när KD-riksdagsledamötena träffades en sista gång före sommaruppehållet från riksdagen. Flera kritiker inom partiet menar att de värderingar som arrangörerna av pridefestivalen har står i konflikt med Kristdemokraternas.
Tuve Skånberg säger till Ekot att ett deltagande från Busch Thors sida i prideparaden gör att hon förknippas med pride och RFSL, och som han uttrycker det ”den politik som RFSL har utmejslat med insemination, med surrogatmödraskap och med att nedmontera heteronormen.”

Erik Grönlund
Publicerad:25 juni 2016 05.35
Uppdaterad:25 juni 2016 12.56Spydpigens kommentar:
Det är ju helt klart, att denna Ebba Busch Thor sviker sitt mandat. Hon har inte förut talat om att ville ansluta sig pride-festivalen, som inte har ett dugg med kristdemokratisk tankegång att göra. Tvärt om!
Det ville vara en bra idè, om någon seriöst forskade i varifrån denna överväldigande sex-snak, som har spritt sig inom EU, kommer och vad meningen är med den. Vad är målet?
Målet är klart politisk och kan föras tillbaka till Frankfurterskolan, som av Hitler blev jagit till USA, men kom tillbaks efter kriget och fick nytt liv med de såkallade "kommunistiska långtidsmål" (offentliggjort 1963), riktat emot de demokratiske stater och befolkningar. Det är en helt annan form för krig, långsam, snigande och förödande och tyvärr svårt begriplig för "godhetsmänniskor", men har anor långt tillbacks i mänskligheten.

Under regnbåge-symbolet har denna form för krig nått mycket långt: man har "uppfunnit" 37 olika sorters regnbågefamilier, som man kallar "riktiga", medan man håller på att tränga den gamle vanliga "kärnfamilien" (med pappa, mamma og barn) ut som omodern och fånig. Titta på propagandafilmen från TV: "Familien i förändring".

Målet är att staten skal ta över allt vad som heter barnuppfostring och utbildning, sådan att den indoktrinering, barnen får, blir den politik, som kommer att rå om trettio år. Föräldre
behöver inte bry sig längre, enligt flera punkter i de kommunistiska långtidsmål, till exempel i
nr. 41: Skapa behov för barnuppfostring utan för föräldrernas "negativa" inflytande. Upphjälpa fördomar, mentala blockeringar och hämningar hos barn för att undertrycka föräldreneas inflytande.