februar 17, 2014

Ormstukne!


Her er de pro-muslimske kirkefolks åbne brev i Kristeligt Dagblad, NB noget forkortet her af
hensyn til pladsen, men man kan selv forsikre sig om, at hele indholdet er med plus nogle kommentarer fra Spydpigen desangående.De fra kristendommen frafaldne kirkefolk i Haderslev Stift skriver:

"vi glædes over, at mange muslimske borgere....føler med de forfulgte kristne." Og hvor vèd I så det fra? Fra jeres "muslimske bekendte" som siger "at de fleste herboende muslimer også tager afstand". "De ved af egen erfaring, at det er afgørende vigtigt" med "fredelig sameksistens" i en dhimmitudeverden, og I præstefolk "ved, at det er muligt" og "vigtigt".
Beklageligvis stemmer det ikke overens med undersdøgelser af muslimers holdninger .


I, fhv. kristne, finder det "beskæmmende", at man i et demokratisk land kan have nogen anden mening end jeres og tilmed udtale den åbent i byråd og i offentligheden.

Jeres holdning og taktik viser alt for klart, at I er temmelig uvidende om sager, I mere end lægfolk burde have begreb om, hvis I med rimelighed skal opfordre menigheden til at «forsage djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen".
Jeres fremfærd ligner et 5.-kolonne-projekt, hvori en fremmed magt er engageret.Ovenstående er sendt til Kristeligt Dagblad