februar 07, 2014

Et kors at kæmpe for!

Et brev fra 2011 fra et italiensk medlem i EU-parlamentet, der som nabo til Schweiz
forstår dets bekymring over den muslimske indvandring i erindring om tidligere angreb på korset i det schweiziske flag:Det sidste krav fra de - islamiske fundamentalister tog sigte på det hvide kors på rød bund, som altid har kendetegnet det schweiziske flag. Denne trussel kan ikke undgå at berøre os på Posletten, som i høj grad er naboer til dette frie og modige folk, der ligesom vi er truet af det radikale islam.
Man må spørge sig selv hvor langt deres hovmod går med hensyn til at betragte Europa som bytte, et kalifat for sharialregler.
Jeg er sikker på, at schweizerne - patrioter og edssvorne, edssvorne og patrioter - giver det rette svar, ligesom de gjorde fornylig ved en afstemning ved bredt at udtrykke deres forsvar for deres truede identitet.

Medlem af EU-parlamentet Mario Borghezio
Bruxelles 28.9.2011

Kilde: den italienske blog "Lisistrata.com" 28.9.2011

Og hvem husker ikke Gadaffis hysteriske trusler mod Schweiz, fordi hans søn, Hannibal, var blevet arresteret i Genêve på grund af simpel lovovertrædelse i september 2009. Gadaffi vilde have Schweiz slettet af landkortet og foreslog FN, at de delte landet og gav det til nabostaterne. Af hensyn til to schweiziske handelsmænd, som Gaddafi holdt tilbage i Libyen som en slags gidsler, måtte Schweiz til sidst undskylde arrestationen af Hannibal !

Snart indså de, at det ikke nyttede noget at stryge Gaddafi med hårene. Tvært imod!